Ängelholms kommun och Öresundsaktörer banar väg för digital utveckling

Ett sätt att tackla klimatkrisen som är vår tids största utmaning är genom digital utveckling och innovation. Det finns massor av spännande nya smarta digitala lösningar på marknaden men det saknas ofta grundläggande standarder och ramverk. Det jobbar Ängelholms kommun tillsammans med andra aktörer i Öresundsregionen nu med att försöka förändra.

– Genom att jobba med gemensamma frågor och behov av lösningar i förhållande till nationella och europeiska ramverk och mål vill vi sätta gemensamma standarder som gör att vi kan öka takten på vår hållbarhetsresa samtidigt som vi underlättar för fler, säger Christine Filipazzi Zackrisson i Ängelholms kommun, projektledare inom huvuduppdrag Samhälle.

Innotech Taskforce heter projektet som har pågått sedan januari 2023 där Ängelholms kommun samarbetar med kommuner, företag, högskolor, universitet och andra danska och svenska aktörer i Öresundsregionen.

I projektet jobbar man med att hitta konkreta lösningar på verkliga utmaningar inom fem olika områden som man tillsammans pekat ut. Dessa temaområden är:

  • Smarta byggnader
  • Klimat/vatten
  • Stadsutveckling i 3D
  • Stadens status
  • Mobilitet i stad och på landsbygd

För Ängelholms kommun har samarbetet så här långt lett till att Ängelholms kommun har skaffat en digital plattform för att kunna styra smarta hjälpmedel framöver som exempelvis automatiska bevattningssystem och digital provtagning av dagvattenkvalitet. En 3D-modell är också på gång som ska ligga till grund för en enkel digital tvilling av Ängelholms kommun.

– Med hjälp av en digital tvilling kan man simulera olika stadsutvecklingsprojekt innan man genomför det på riktigt och på så sätt optimera förutsättningarna för ett projekt, säger Christine.

Projektet pågår fram till och med 2025 och finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS).

Logotyp finansiär Interreg ÖVS.

Sidinformation

Publicerad:
2023-08-28