Nu ska företag kunna skriva under för ett hållbart Ängelholm

Drönarfotografi över Magnarp med hav och kustlinje. Foto.

Den 6 september beslutade kommunstyrelsen att godkänna formerna för ett nytt hållbarhetsavtal.
– Genom att kommunen tillsammans med Ängelholms Näringsliv inför ett hållbarhetsavtal kan vi nu ta ett viktigt steg tillsammans med företagen mot ett hållbart Ängelholm, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ett företag som skriver under avtalet skriver under att aktivt arbeta för ett hållbart Ängelholm.

– Avtalet är inte juridiskt bindande men det är ett mycket bra sätt för företagen att ta tempen på sitt hållbarhetsarbete och komma vidare, säger Andreas Jarud, vd för Ängelholms näringsliv.

När företaget skriver under kan man gå igenom en checklista som ger svar på hur långt företaget har kommit med sitt hållbarhetsarbete. Därefter erbjuds företaget möjlighet att delta i lokala nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och diskutera idéer med andra företag som skrivit under. Man får också möjlighet att ta del av olika föreläsningar. I samband med nätverksträffarna erbjuds inledningsvis rådgivning och stöd av kommunens hållbarhetsstrateger och energi- och klimatrådgivare.

Avtalet har tagits fram tillsammans med Ängelholms näringsliv och omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Tills avtalet är på plats i digital form kan företag som är intresserade av att skriva på göra en intresseanmälan här:

Det nya hållbarhetsavtalet är en av flera insatser från Ängelholms kommun som har koppling till de internationella hållbarhetsmålen - FN:s globala mål i Agenda 2030.

Sidinformation

Publicerad:
2023-09-07