Fortsatt prioritering på trygghet och säkerhet i Ängelholms kommun

Christian Nordin, lokalområdeschef och Robin Holmberg (M) skakar hand. Foto.

Ett förnyat samverkansavtal mellan Ängelholms kommun och polisen har nu signerats, med syfte att öka tryggheten och säkerheten samt minska brottsligheten i kommunen.

Utifrån den lag som trädde i kraft den 1 juli 2023 så har kommunen ett bredare ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Varje kommun ska ta fram ett eget underlag för den brottslighet som finns geografiskt inom kommunradien. Detta är en del av innehållet i det uppdaterade avtalet. Att kommun och polis samverkar är av stor betydelse för att på bred front kunna genomföra konkreta åtgärder tillsammans både utifrån brottsförebyggande arbete och myndighetssamverkan mot välfärdsbrottslighet.

Det här samverkansavtalet är ett viktigt sätt för oss att faktiskt tydliggöra gentemot invånarna att vi prioriterar tryggheten i Ängelholms kommun och att vi också lever upp till den nya lagen där vi som kommun behöver ta ett bredare ansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M).

Även polisen poängterar betydelsen av att ha denna typ av överenskommelse.

– Vi ser samverkansavtalet som en väldigt betydelsefull del där vi inom polismyndigheten både strategiskt och operativt går hand i hand med Ängelholms kommun, säger Christian Nordin, lokalområdeschef.

Avtalet revideras varje mandatperiod och är en viktig överenskommelse för att aktivt arbeta brottsförebyggande på bred front mellan olika myndighetsaktörer och därmed hjälpas åt för en tryggare kommun.

Sidinformation

Publicerad:
2023-09-19