Uppgiftskommitténs förslag klart: Så vill vi att det nya kulturhuset ska bli

Deltagarna i uppgiftskommittén står i rad bredvid varandra på Storgatan i Ängelholm. Foto.

Deltagarna i uppgiftskommittén från vänster i bild: Anne-Cathrine Hagberg, Gunnar Svensson, Mårten Hafström, Susanne Jönsson, Oskar Bergström, Liss Böcker, Julia Stranovska, Ellis Jansson, Patrik Ohlsson, Peter Rydh, Marie Wirén Widberg, Christina Hanstål, Stefan Klaverdal, Robin Holmberg. Saknas på bilden gör Ninni Carr och Stefan Jern.

Hur ska ett framtida kulturhus se ut och vad ska det innehålla? Politiker och invånare har tillsammans tagit fram ett gemensamt förslag för ett nytt kulturhus i Ängelholm.

I november förra året gick startskottet för uppgiftskommitténs arbete. Fem politiker och elva invånare med kulturbakgrund har arbetat ihop för att ta fram förslag till nya och bättre lokaler för Kulturskolan och för kulturlivet i Ängelholm.

— Det var en bra sammansättning av deltagare i kommittén. Det var allt från gymnasieelever till äldre, och personer från olika delar av kultursektorn som exempelvis teater och musiker. Det blev en blandning med olika bakgrund och intressen där det kom fram många kloka tankar och idéer, säger Ninni Carr som är en av deltagarna i uppgiftskommittén.

Det förslag som uppgiftskommittén arbetat fram innehåller en vision för kulturhuset och idéer för vad som krävs för ett rikt kulturliv och en plats där Ängelholmare kan mötas, bland annat tankar kring innehåll, scener, byggnadens utformning, drift och placering. På kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti presenterades förslaget för kommunstyrelsen.

— Uppgiftskommitténs arbete har fört oss ytterligare en bit på vägen mot att skapa en ny mötesplats för kulturen i Ängelholm. Nu vet vi mer om vad både Kulturskolan och kommunens kulturliv behöver. Kommitténs rapport kommer ligga till grund för den fortsatta planeringen och behandlas av politiken under hösten, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under kommitténs träffar har deltagarna haft fokus på vad ett kulturhus ska innehålla och de har tittat på behov som finns i kommunen idag och som kan uppstå i framtiden. Ett viktigt behov som kommittén betonat i sitt förslag är att ytor och rum behöver vara flexibla så att kulturhuset kan användas på många olika sätt. Behovet av scener i kulturhuset och hur de ska utformas har varit ytterligare ett fokusområde då de scener vi har idag i Ängelholms kommun har vissa begränsningar.

Kommittén var även överens om att kulturskolan behöver ha bättre lokaler än idag för att bedriva sin verksamhet och kunna uppfylla sitt uppdrag att erbjuda barn och unga utbildning inom olika kulturområden. Lokalerna behöver vara större, ändamålsenliga och mer tillgängliga för att ta emot elever, både nu och i framtiden. Att kulturskolan blir en del av det nya kulturhuset kan dessutom leda till många fördelar såsom samarbeten och synergieffekter. Kommittén ser också att Ängelholms kommun behöver bättre anpassade lokaler för föreningar, enskilda kulturutövare och liknande.

När det gäller placering av ett kulturhus har kommittén analyserat tänkbara platser för att ta reda på vad som gör en plats attraktiv för ett kulturhus. Kommittén kom fram till olika kriterier såsom omgivning, tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik. Det mest tongivande kriteriet är att det ska vara lätt att ta sig till kulturhuset oavsett färdmedel.

Inspiration för modellen har hämtats från Gentofte

Behovet av ett kulturhus i Ängelholms kommun har sedan 2008 adresserats på olika sätt, då de lokaler som finns att tillgå i kommunen idag inte möter de behov som finns från kulturskola, föreningsliv och det fria kulturlivet. För att arbeta kring frågan på ett annat sätt än tidigare sattes en uppgiftskommitté samman för att ta fram ett nytt förslag.

Inspiration för modellen har hämtats från den danske kommunen Gentofte. I Gentofte har man under flera år arbetat framgångsrikt med något man kallar för Opgaveudvalg, översatt till svenska blir det ungefär uppdragsnämnd. Där arbetar politiker, medborgare och andra intressenter tillsammans med många av de frågor som vanligtvis hanteras av fasta politiska nämnder.

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-13