Ängelholms kommun lägger stor del av budgeten på unga

I den budget som presenteras av Ängelholms kommun för år 2024 finns ett stort fokus på unga. Gratis busskort för gymnasieungdomar, ökade medel till lovaktiviteter samt permanent satsning på sommar- och feriejobb är delar av budgetfokuset.

Satsningarna på unga genomsyrar budgeten utifrån de utmaningar som identifierats kopplat till ohälsa och trygghet. Trygghetsvärdar införs för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser.

Regeringen har beslutat tillföra kommunsektorn extra resurser i form av generella statsbidrag. Detta innebär att kommunen har möjlighet att förstärka nämndernas budgetar med cirka 20 miljoner kr årligen. Detta ger väsentligt förbättrade förutsättningar för verksamheten under kommande år.

Skattesatsen förslås lämnas oförändrad under 2024.

Nämnderna har gjort ett stort arbete som innebär att vi nu kan presentera en betydligt mer positiv budget inför 2024 än vi kunde förutspå i våras. Det känns bra att vi har haft möjlighet att till exempel lägga betydlig mer fokus på ungdomars hälsa och trygghet, något som vi känner kommer vara av stor betydelse framåt. Att vi också genom trygghetsvärdar stärker kommunens närvaro i det offentliga rummet med vuxennärvaro och trygghetsskapande åtgärder kommer ge ytterligare möjligheter att på riktigt göra skillnad för våra unga, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-17