Brolyft och trädflytt i Ängelholm

Harradalsbron sedd ovanifrån. Brofundament på plats på båda sidor av ån som väntar på att bindas samman. Skog i höstskrud omger brofundamenten och ån som rinner igenom. Foto.

Halva Haradalsbron är på plats över Rönne å. Vecka 43 kommer andra halvan.

I oktober sker mycket i Ängelholm! Var med när en ny bro över Rönne å sätts på plats! Var med när en 80-år gammal ek flyttas genom Stationsområdet.

Spännande lyft när Haradalsbron kommer på plats

Haradalsbron, en ny gång- och cykelbro mellan Hembygdsparken och Nybroskogen ska lyftas på plats den 18 och 19 oktober.

Hembygdsparken och Nybroskogen är två omtyckta och välbesökta platser i Ängelholm. Nu knyts de ihop med en gång- och cykelbro. Bron ska göra det enklare att ta sig mellan Ängelholms östra delar och havet och fler ska kunna röra sig nere vid åns vattenbryn.

Ett stort förarbete är gjort, rejäla brofundament är på plats på båda sidor av Rönne å, nu saknas bara själva bron.

Den 18 oktober sker första lyftet.

Den 23 oktober på eftermiddagen väntas det andra lyftet att ske. Men det beror på vädret. Så det kan skjutas upp.

Hembygdsparkssidan - bästa platsen för åskådare

Nyfikna och engagerade invånare är välkomna att följa lyftet. Åskådare hänvisas till den sidan av Rönne å som vätter mot villaområdena och Hembygdsparken. Den andra sidan- mot Nybroskogen är arbetsplats och inte möjlig att stå på.

Violgatan är den gata som är närmst att följa ner till att den korsar Danielslundsgatan och där kan ni följa stigen ner till Rönne å.

Ek med gula löv i mitten på bild. Enstaka träd på respektive sida om eken. Blå himmel. Markyta med marksten och gräs. Foto.

Eken där den står idag. Vid parkeringen på Industrigatan.

En historisk ekflytt sker vid Stationsområdet

Ängelholms kommun förbereder just nu för att genomföra en flytt som kommer att gå till historien. Den 80 år gamla eken som står nere vid järnvägsspåren ska flyttas upp till en plats mellan kvarteren i Sockerbruksområdet. Flytten sker troligtvis fredagen den 27 oktober.

På torsdag görs ett provlyft för att testa vikten. En del efterarbete kommer att behöva göras efter att trädet är flyttat, under helgen, och ni som bor i närheten kommer märka av ljud och vibrationer. Inga längre stunder men det kommer att märkas att en 80-årig tungviktare flyttat in i kvarteret. Vi ber om överseende.

Under vecka 43 kommer cykelstigen mellan Siversgatan och Industrigatan att vara avstängd. Under själva flytten kommer flaggvakter användas för att få trädet över Industrigatan.

Varför eken flyttas beror på att den idag står på en plats där en ny gata planeras. Det är Järnvägsgatan som planeras att förlängas genom området och ersätta Industrigatan som huvudled. Den planeras att gå parallellt med Järnvägsspåren. Eken räddas på så sätt i god tid före det arbetet sätter igång.

Var med på tidernas ek-spedition!

Det finns stora möjligheter att vara med och följa arbetet med ek-flytten. Men räkna med att det kan ta många timmar. Lämplig plats är i hörnet på Dobelegatan/Charkuterigatan om man vill se när trädet lyfts på plats. Vill man se när trädet tas upp från sin nuvarande plats så är den stora parkeringen en bra plats, utanför avstängningarna.

Arbetet kommer att gå att följa under dagen i Ängelholms kommuns sociala medier på Facebook.

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-17