Ängelholm gör sig redo för en historisk ekflytt!

En bild på eken när föärberedelserna för flytten började 2022. Foto.

Ängelholms kommun förbereder just nu för att genomföra en flytt som kommer att gå till historien. Den 80 år gamla eken som står nere vid järnvägsspåren ska flyttas upp till en plats mellan kvarteren i Sockerbruksområdet. Flytten sker troligtvis fredagen den 27 oktober.

Detta är en stor trädflytt och liknande flyttar har har gjorts i Göteborg under senare tid. Flytten kommer att kräva omfattande förberedelser och en stor mängd utrustning och genomförs av entreprenörer. Två mobilkranar kommer att användas för att lyfta upp trädet på en stor vagn som kommer transportera trädet till sin nya plats.

Sockerbruksparken som ska byggas mellan husen i Sockerbruksområdet kommer från start att få ett stort träd som ger liv och skugga på en plats som idag inte har så mycket grönska.

För att kunna genomföra flytten måste några andra träd fällas. Ängelholms kommun kommer att se till att vara varsamma och spara så mycket grönska som möjligt i detta skede.

Under vecka 43 kommer cykelstigen mellan Spårvägen och Industrigatan att vara avstängd. Under själva flytten kommer flaggvakter användas för att få trädet över Industrigatan.

Eken står idag på en plats där en ny gata planeras. Det är Järnvägsgatan som planeras att förlängas genom området och ersätta Industrigatan som huvudled. Den planeras att gå parallellt med Järnvägsspåren. Eken räddas på så sätt i god tid före det arbetet sätter igång.

Var med på tidernas ek-spedition!

Det finns stora möjligheter att vara med och följa arbetet med ek-flytten. Men räkna med att det kan ta många timmar. Lämplig plats är i hörnet på Dobelegatan/Charkuterigatan om man vill se när trädet lyfts på plats. Vill man se när trädet tas upp från sin nuvarande plats så är den stora parkeringen en bra plats, utanför avstängningarna.

Arbetet kommer att gå att följa under dagen i Ängelholms kommuns sociala medier på Facebook.

Allt du behöver veta om den historiska ek-flytten!

Var står trädet idag?

Det står mellan järnvägsspåren och parkeringen som ligger på Industrigatan 10 i Ängelholm.

Var ska eken flyttas?

Det ska flyttas till en plats mellan husen på Sockerbruket. Bakom bowlinghallen och på en stor grusplan som sen ska bli parken "Sockerbruksparken".

Det är här eken står och åskådare kan stå på parkeringen som visas på bilden. Foto.

Det är här eken står och åskådare kan stå på parkeringen som visas på bilden.

Ekens nya plats, idag är det en grusplats men det ska bli en park här. Karta.

Ekens nya plats, idag är det en grusplats men det ska bli en park här.

När ska trädet flyttas?

Planen är att flytten sker i slutet på vecka 43 (troligen fredag)

Hur påverkas jag som invånare under dagarna för trädflytt?

Under vecka 43 kommer cykelstigen mellan Siversgatan och Industrigatan att vara avstängd. Under själva flytten kommer flaggvakter användas för att få trädet över Industrigatan.

Hur lång tid tar flytten?

Under vecka 43 mellan tisd-fred kommer arbete att pågå i området. Lyftkranarna kommer troligen på plats under torsdagen och själva lyftet är planerat till fredagen. Under fredagen kommer entreprenörerna arbeta tills arbetet är klart vilket kan innebära sen kväll.

Var kan jag stå om jag vill titta på trädflytten?

Lämplig plats är i hörnet på Dobelegatan/Charkuterigatan om man vill se när trädet lyfts på plats. Vill man se när trädet tas upp från sin nuvarande plats så är den stora parkeringen en bra plats, utanför avstängningarna.

Varför väljer man att flytta just detta träd?

Detta träd är en ek. Ekar är stora träd som har många värden för oss människor och naturen. De hjälper till att reglera vattenflödet, ta bort luftföroreningar, binda koldioxid och skapa skugga. De är också hem för många insekter.

Denna ek är 80 år gammal. Om den fälls tar det flera generationer att få upp ett nytt träd som kan ge samma nytta. Ekar är värdefulla träd, ekar i denna storlek värderas upp till 1,5 miljoner kronor. De är också viktiga för vår kulturhistoria och har ofta funnits med som en länk mellan olika generationer av människor.

Sockerbruksparken som ska byggas mellan husen i Sockerbruksområdet kommer från start att få ett stort träd som ger liv och skugga på en plats som idag inte har så mycket grönska.

Dessutom har stora träd som detta en historia och betydelse för oss människor.

Här är några exempel på hur ek kan bidra till att förbättra vår miljö:

  • Vattenreglering: Ekar kan hjälpa till att fördröja kraftiga regnskurar, vilket kan minska risken för översvämningar.
  • Luftföroreningsrening: Ekar kan ta upp luftföroreningar, till exempel partiklar och gaser.
  • Koldioxidbindning: Ekar binder koldioxid från atmosfären, vilket bidrar till att minska klimatförändringarna.
  • Skugga och temperaturreglering: Ekar kan skapa skugga och sänka temperaturen i ett område, vilket kan vara viktigt på varma sommardagar.
  • Miljö för insekter: Ekar är hem för många insekter, både växtätare och rovdjur. Insekter är viktiga för vår miljö eftersom de hjälper till att pollinera växter och kontrollera skadedjur.

Hur går flytten till rent praktiskt?

Två mobilkranar kommer att användas för att lyfta upp trädet på en stor vagn som kommer transportera trädet till sin nya plats och där återigen lyftas på plats av de två mobilkranarna.

Vad kostar det att flytta eken?

Det kostar mellan 1,5 och 2 miljoner.

Trädet har inte satt så många blad i år, hur mår trädet nu?

Trädet saknar lite av sin vanliga grönska just nu, men det är förväntat läge efter rotbeskärningen. Eken står i en låda under mark nu. När trädet flyttas till sin nya plats kommer det att få ny, näringsrik jord och stimuleras till att bilda många nya rötter. De närmsta åren förväntas eken återfå sin fulla grönska och bladverk.

Kommer trädet klara en flytt?

Experter från Sverige och Tyskland har sagt att eken har bra chanser att överleva en flytt. Men det är aldrig helt säkert. Därför kommer vi att göra allt vi kan för att ge eken de bästa förutsättningarna för att trivas på sin nya plats.

I början av oktober såg 40 förskolebarn till att eken fick en fin start på flytten. Foto.

I början av oktober såg 40 förskolebarn till att eken fick en fin start på flytten.

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-23