Tillsammans förbereder vi för ett sjukhusområde som kan utvecklas med människors vårdbehov

Kartbild över planområdet som visar mellan Landshövdingevägen och Södra vägen i centrala Ängelholm. Foto.

Kartbild över planområdet som visar mellan Landshövdingevägen och Södra vägen i centrala Ängelholm.

Ett arbete pågår just nu med att förbereda Ängelholms sjukhusområde för att kunna växa och erbjuda framtidens mer teknikdrivna vård.

För att säkerställa att sjukhuset i Ängelholm är rustat för den vård som människor kommer att behöva i framtiden så är en ny detaljplan för sjukhusområdet nödvändig.

Detaljplanen gäller för det område som ligger mellan Landshövdingevägen och Södra vägen i centrala Ängelholm. Syftet med detaljplanen är att sjukhusområdet ska kunna utvecklas föränderligt med behoven och kunna erbjuda den vård som människor i vår region kommer att behöva.

Ängelholms kommun har tillsammans med Hälsostaden därför haft en ambitiös process för att förbereda sjukhusområdet för utveckling.

Några punkter ur detaljplanen:

  • Detaljplanen som är flexibel och långsiktig ska kunna genomföras etappvis. Mycket av detaljplanen kommer att realiseras först om 5, 10 kanske 25 år.
  • Detaljplanen medger större och högre byggrätter på sjukhusområdet på en del av området.
  • Äldre byggnader på sjukhusområdet, särskilt de längs Södra vägen, kommer över tid att behöva fasas ut och ersättas med nya mer effektiva byggnader.

– Sjukhuset är centralt för Ängelholm. Här bedrivs vård i världsklass och här arbetar över 1000 yrkesverksamma personer. För att bevara och stärka vår position som en framstående sjukhusstad är det viktigt att vi ger sjukvården möjlighet att växa och utvecklas på sjukhusområdet, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

– Formerna för framtidens vård är svåra att överblicka och förändras i snabb takt. Det är därför av stor vikt att Hälsostadens nya byggnader skapar möjlighet för både högteknologisk vård, som exempelvis röntgen och operationsverksamhet, och stor flexibilitet med potential för samutnyttjande och processmässiga samband mellan verksamheter och huvudmän, säger Richard Frobell, sjukhuschef för Ängelholms sjukhus.

– Det är en omfattande detaljplan med ett långsiktigt perspektiv som går ut på samråd. Nu väntar samrådet och därefter ett arbete med de yttranden som kommer in på planen, säger Alexander Bredén Jonsson, planchef i Ängelholms kommun.

Detaljplanen heter "Detaljplan för del av Ängelholm 3:141".

Vad händer nu?

Detaljplanen väntas gå ut på samråd under mitten av november 2023. Information om samrådet och hur man kan få mer information kommer att ges via Ängelholms kommun.

Sidinformation

Publicerad:
2023-11-01