13 företag har redan skrivit på Hållbarhetsavtal Ängelholm

Helena Mareniusson från Valhall Park Hotell, Caroline Forsmark från Prac och David Ingsten från Backahill var några av de som skrev på hållbarhetsavtalet i samband med en näringslivsträff som kommunen arrangerade när avtalet lanserades den 23 november. foto,

Helena Mareniusson från Valhall Park Hotell, Caroline Forsmark från Prac och David Ingsten från Backahill var några av de som skrev på hållbarhetsavtalet i samband med en näringslivsträff som kommunen arrangerade när avtalet lanserades den 23 november.

Nu kan alla företag som vill bidra till ett hållbart Ängelholm gå in på kommunens webbplats och skriva på det nya hållbarhetsavtalet digitalt. Hittills har 13 företag skrivit på.

Genom Hållbarhetsavtal Ängelholm, som har tagits fram av Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv, kan lokala företagare som vill bidra till ett hållbart Ängelholm nu ta nästa steg på sin hållbarhetsresa. På kommunens webbplats kan företagare skriva på avtalet redan idag.

– Det är fantastiskt kul att så många redan skrivit på. För det är tillsammans som vi verkligen kan göra stor skillnad för hållbar utveckling i Ängelholm, säger David Thorstensson, miljöstrateg på hållbarhetsenheten i Ängelholms kommun.

– Avtalet är inte juridiskt bindande men det är en mycket bra möjlighet för företagen att ta tempen på och komma vidare med sitt hållbarhetsarbete, säger Andreas Jarud, vd för Ängelholms näringsliv.

Här är företagen som hittills har skrivit på

 • Ängelholmshem
 • Ängelholmslokaler
 • Ängelholms Näringsliv
 • Backahill
 • Prac
 • Tryckaren i Ängelholm
 • Valhall Park Hotell
 • PDR-Service Ängelholm
 • ÄHLM Market
 • GPA Flowsystem AB
 • Thevinyl AB
 • SEB i Ängelholm
 • Ll'Amice - Tavola della vita

Röster från företagare

”Vi skriver på för att samverkan och partnerskap är en nyckel för hållbar utveckling. Förhoppningsvis kan vi inspirera och engagera fler.”
David Ingsten, hållbarhetschef Backahill

”För oss känns det som en självklarhet att vara med. Vi behöver värna om vårt Ängelholm tillsammans både idag och för kommande generationer.”
Helena Mareniusson, vd Valhall Park Hotell

”Detta är ett avtal som jag tror jag kan inspirera alla företag att ta steg mot ett mer hållbart samhälle utifrån var och ens förutsättningar.”
Pernilla Nevsten, vd Ängelholmslokaler

”Jag är stolt över att ha undertecknat hållbarhetsavtalet som markerar Ängelholmshems starka engagemang för en mer hållbar framtid för våra hyresgäster och Ängelholm samtidigt som vi förvaltar och bygger bostäder med ambitionen att minimera klimatpåverkan och främja samhällsutvecklingen.”
Mats Nilsson, vd Ängelholmshem

Så går det till

 • Man börjar med att skriva på avtalet.
 • Avtalet är en avsiktsförklaring och är inte juridiskt bindande.
 • När man skriver på blir man en del av ett lokalt nätverk där man får möjlighet att samverka med andra anslutna företag i Ängelholm i hållbarhetsfrågor.
 • Efter att man skrivit på går man igenom en checklista för att se hur man ligger till med sitt hållbarhetsarbete idag och vilka eventuella utvecklingsområden som finns. Checklistan ska inte ses som en bedömning av företaget utan snarare som ett hjälpande underlag. När man har gått igenom checklistan kan man skicka den till kommunen för att få hjälp av kommunens hållbarhetsstrateger så att man kan komma vidare med sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsavtal Ängelholm omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer om hållbarhetsavtalet på engelholm.se Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Publicerad:
2023-11-29