Utsläpp från tusentals bilresor sparas med ny asfalt på Åkerslunds industriområde

Tre byggare i gula arbetskläder arbetar med att lägga ny klimatberäknad asfalt. foto.

Asfaltering med klimatberäknad asfalt på Åkerslunds industriområde i oktober.

Drygt 3 800 bilresor till Helsingborg tur och retur. Så mycket koldioxidutsläpp kan man säga att vi har sparat på Åkerslunds industriområde där vi har testat att asfaltera med en asfalt som ger lägre koldioxidavtryck än vanlig.

– Att prova en ny produkt som ger lägre klimatavtryck går i linje med hur vi ska jobba på Ängelholms kommun. Vi ska dels våga prova nytt, dels tänka hållbart, säger Jerry Palm som är gatuingenjör på Ängelholms kommun.

Det kallas för klimatberäknad asfalt, alltså asfalt som producerats med lägre koldioxidutsläpp än vanlig, konventionellt producerad asfalt. Det är främst två faktorer som sänker koldioxidutsläppet.

Dels består själva asfaltsmaterialet till 20 procent av återvunnet material, men framförallt har man producerat asfalten med en lägre temperatur.

– Det gör att vi bryter mindre råvara eftersom vi återbrukar. Sen blir ju energiåtgången lägre eftersom man inte behöver värma upp asfalten lika mycket, förklarar Jerry Palm.

Totalt innebär det ett mer än halverat koldioxidutsläpp vid produktionen. En asfalt som påverkar miljön mindre att framställa, jämfört med vanlig asfalt.

Det räcker med 130 grader vid uppvärmning

Asfalt behöver värmas upp för att materialet ska blandas ordentligt, och för att den ska bli mjuk och lätt att forma och hantera på plats. Traditionellt är standardtemperaturen 170 grader men NCC tillverkar asfalt vid en lägre temperatur, 130 grader. Dessutom används träpellets istället för olja som bränsle, vilket också innebär lägre koldioxidutsläpp.

Jerry förklarar att asfaltsbranschen är en miljöbov, och därför en hårt bevakad bransch som måste arbeta för att hitta produkter som ger mindre påverkan på miljön.

– Nu testar vi den här produkten på en ganska stor yta. Hur det blir i framtiden och om vi kan använda det till fler arbeten får vi se, säger Jerry Palm.

Det är NCC som är kommunens upphandlade utförare när det kommer till asfaltering och beläggningsarbeten. De utvecklar och receptoptimerar själva sin asfalt, och den nylagda asfalten på Åkerslund kommer från NCC:s asfaltsverk utanför Klippan.

Så mycket lägre är koldioxidutsläppen jämfört med vanlig asfalt

  • Ytan på Åkerslund som asfalteras är på totalt 17 500 kvadratmeter, ungefär 2,5 fotbollsplaner.
  • Att använda den klimatberäknade asfalten istället för konventionellt producerad asfalt i det här fallet, innebär en koldioxidbesparing som motsvarar en bensinbil som kör 5,7 varv runt jorden...
  • ...eller drygt 3 800 vändor tur och retur mellan Ängelholm och Helsingborg...
  • ...vilket motsvarar ungefär 16,5 års daglig arbetspendling, minus semester och helger.
Hjulet på en asfaltmaskin. Foto.

Sidinformation

Publicerad:
2023-12-04