Upplevelser kring vatten och ungas intresse för lokalpolitik är fokusområden för beredningar

En hand sveper längs vattnet i solnedgång. Foto.

Ett ökat intresse för lokal politik och samhällsfrågor bland unga och hur vi bäst kan utveckla möjligheterna för liv och rörelse kring Rönneå, Västersjön, Ringsjön och havet. Det är två utpekade områden som politikerna i kommunfullmäktiges beredningar fokuserar på under 2024.

Varje år beslutar kommunfullmäktige om långsiktiga och strategiska frågor kommunen ska fokusera på som berör flera nämnder. Arbetet drivs av politiker i kommunfullmäktiges två beredningar.

Under fjolåret fick samhällsklasser på Ängelholms gymnasieskola besök av politiker där eleverna fick lära sig hur de kan påverka sin kommun, som till exempel att skicka in Ängelholmsförslag. Detta arbete fortsätter även under 2024 men nu med fokus på högstadieungdomar.

– Vårt uppdrag är viktigt, att skapa intresse och förutsättningar för lokalpolitik hos våra ungdomar. Vi hoppas kunna arbeta tätt med elevråden och högstadierektorerna, säger Cornelis Huisman (M), ordförande i beredning 1.

I Ängelholms kommun finns stora möjligheter till bad, friluftsliv och andra upplevelser med tillgången vi har till hav, sjöar och vattendrag. Hur vi bäst kan utnyttja dessa möjligheter för invånare och besökare ska politikerna också titta närmare på under 2024.

– Vårt uppdrag är att se hur vi kan utveckla Rönne å, havet och sjöarna. Därför kommer vi att åka ut till så många platser om möjligt och både inspireras och höra hur ängelholmarna vill att vi ska lyfta dessa unika platser som Ängelholm har, säger Charlotte Engblom (L), ordförande i beredning 2.

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-05