Nytt fokus på evenemangssatsningar

Publikhav som lyser i blått och gult under handbollsmatch på Catena arena. Foto.

Evenemangsplan visar vägen! Kommunstyrelsen har antagit en plan för evenemangsutveckling och öppnar upp möjligheter för fler och bättre evenemang året runt i Ängelholm.

Evenemangen som äger rum på gator, torg, i sporthallar, vid stranden och på andra platser i kommunen kan stärkas och vässas. Det i sin tur ska stärka attraktionskraften för platsen Ängelholm både för invånare, besökare och näringsliv. Det finns nu en tydlig strategi för att utveckla evenemangen i Ängelholm.

— I början av året fylldes Catena Arena med handboll från golv till tak, vilket visar att här finns plats för nya grepp, kraft att stärka det redan befintliga men även möjlighet att locka besökare på vinterhalvåret. Med en plan för evenemangsutveckling kan hela Ängelholm stärkas, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

En tydlig ambition är att stärka samverkan med föreningsliv och företag. Planen har varit ute på samråd för att involvera berörda parter och samla in synpunkter.

Några av målen för att utveckla evenemangen i Ängelholm:

  • Ökad mängd evenemang och besökare
  • Ökning av antalet gästnätter
  • Utveckling av befintliga evenemang
  • Arrangemang av fler och större evenemang som ger synlighet åt platsen Ängelholm

— Framåt kommer vi att göra konkreta åtgärder för att stärka och utveckla Ängelholms kommun som en plats för evenemang. Bland annat ska en kartläggning av platser för evenemang genomföras, och fokus kommer att läggas på att identifiera evenemang med stor utvecklingspotential, säger Kristina Magnusson, kommundirektör Ängelholms kommun.

Ett evenemangsnätverk har redan startats upp, det vänder sig till eventarrangörer, företag, föreningar och kommer erbjuda kompetensutveckling, inspiration och informationsutbyte.

För att komma i kontakt med evenemangsnätverket, kontakta näringsliv och evenemangsutvecklare Karin Bengtsson via:

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-19