Ängelholms kommuns suicidpreventiva arbete rankas fjärde bäst i Sverige

Medarbetare sittandes sedda bakifrån på ÄHLM Market lyssnar på talare. På skärm på scenen visas en bild på en kvinna i motljus mot mörk bakgrund. Foto.

Förstahjälpare i psykisk hälsa samlades på Ängelholm Market för att lyssna på miniföreläsningar om suicidprevention och psykisk hälsa.

För att belysa kommunernas viktiga roll att bidra till att minska antalet självmord genomför Suicide Zero en landsomfattande undersökning av kommunernas suicidpreventiva arbete. I Ängelholms kommun är vi stolta över vårt arbete och detta speglas i årets resultat där vi hamnar på en nationell fjärde plats.

Kommunerna finns på olika sätt närvarande i alla människors liv, från förskolan till äldreboendet. De har därmed en viktig roll att spela, med många möjligheter till att bidra till att minska antalet självmord, skriver Suicide Zeros generalsekreterare Rickard Bracken i Suicide Zeros kommunbarometer 2024.

Med 28 poäng av 29 i årets undersökning hamnar Ängelholms kommun på fjärde plats i Sverige och på första plats i Skåne.

– Det känns såklart jättebra att vi hamnar så högt i kommunbarometern, men det är det vi gör på riktigt tillsammans som känns i mitt hjärta. Som att vi nu är över 320 utbildade förstahjälpare i psykisk hälsa i Ängelholms kommun, det gör att vi verkligen har chans att upptäcka och hjälpa människor som mår dåligt, säger Sara Gigja, psykiatrisamordnare i Ängelholms kommun.

Social hållbarhet och hållbar utveckling

Ängelholms kommuns suicidpreventiva arbete är ett av flera exempel på kommunens arbeten och satsningar som har koppling till social hållbarhet och de internationella hållbarhetsmålen - FN:s globala mål i Agenda 2030.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-16