"Vi ska jobba för ett mer inkluderande samhälle"

POrträtt av en glad Kristina Klang, mot axeln vilar en regnbågsflagga. Hon tittar in i kameran och vinden blåser undan hennes lugg. I bakgrunden syns Storgatan lite suddigt, himlen är februarigrå. Foto.

Kristina Klang är teamledare för fritidsledarna på Ängelholms kommun.

Idag den 1 mars är det FN:s internationella dag mot diskriminering. För precis ett år sedan blev kommunens fritidsgårdar och bad HBTQI-certifierade, som en del i arbetet mot diskriminering.

Syfte: Stå upp för allas lika värde

Kristina Klang, teamledare för fritidsledarna på Ängelholms kommun, berättar om vad som har hänt under året.

"Vi som jobbar på fritidsgårdarna och de kommunala baden har fått utbildning för att kunna bidra med kunskap till våra besökare. Syftet är att stå för och förmedla allas människors lika värde, och vi utgår från Barnkonventionen och Diskrimineringslagen. "

Hur jobbar ni med certifikatet i vardagen, gentemot besökare?

"Till hösten 2024 startar vi tillexempel en HBTQI-mötesplats på MK-huset varannan tisdag, och på baden ska vi göra plats för flexrum, alltså könsneutrala omklädningsrum."

Varför ska kommunen jobba med de här frågorna?

"Vi vet att unga HBTQI-personer är en utsatt grupp, det visar rapporter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Vi måste ta vårt ansvar och jobba för att de ska känna sig trygga och inkluderade, det gäller hela samhället."

Hur kan vi i vardagen kan bli bättre på att bemöta varandra, utifrån ett HBTQI-perspektiv?

"Alla kan tänka på att använda ett mer inkluderande språk. Vi kan till exempel använda ordet "partner" istället för flickvän eller pojkvän, och inte ta för givet att alla har förhållanden med någon av motsatt kön. Det kan ta tid att lära sig, men det går att bli mer medveten."

Om HBTQI-certifikatet

Under 2022 och 2023 jobbade medarbetare på kommunens fritidsgårdar och bad med att utbilda personal, och den 1 mars 2023 fick verksamheten certifikatet. Det omfattar de kommunala och föreninghsdrivna fritidsgårdarna, samt på kommunens bad.

Vad är Diskrimineringslagen?

Såhär sammanfattas lagen på Diskrimineringsombudsmannens webbplats: "Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder."

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-01