Nu startar arbetet med ny gång- och cykelnedfart och ny plats för bussarna på Stationsområdet

Nedfart till tunneln under järnvägen. Illustration.

En illustration över hur nedfarten till tunneln under järnvägen kan komma att bli. Mycket grönska och plats för att mötas både på gatan och bredvid.

Den 5 april tas det första spadtaget för den första etappen av arbetet med att förbättra Stationsområdet i Ängelholm. Målet är att skapa en smidigare och mer attraktiv koppling mellan tåg, buss och centrum och även till skogen och havet.

–Med första etappen ger vi Ängelholm en ny entré, särskilt för de som kommer med buss och tåg till centrala Ängelholm. Hela området runt stationen och vägen till museet och Kronoskogen blir tryggare men också mer omhändertagen och välkomnande, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

– Vi på Peab är glada och stolta att tillsammans med Ängelholms kommun vara med och förändra miljön kring järnvägsstationen där vi skapar bättre tillgänglighet och fina miljöer för både resande och boende i Ängelholm, säger Lotta Brändström, Affärsområdeschef Peab Anläggning.

Flytt av busstation och ny gång- och cykelväg

I den första etappen flyttas busstationen söder om Ängelholms Station. Detta skapar en smidigare övergång mellan buss och tåg och förbättrar entrén till Ängelholms centrum. En ny mer tillgänglig slingrande gång- och cykelväg byggs ner till tunneln som går till Järnvägens museum och Kronoskogen.

Förbättrad miljö och nya mötesplatser

Området kommer att prydas med planteringar och träd för att skapa en grön och trevlig miljö. Platser med bänkar kommer att byggas för att skapa trevliga mötesplatser.

Påverkan på trafiken

Arbetet med denna etapp startar i april 2024 och beräknas pågå till 2025. Under arbetets gång kommer de två parkeringarna som ligger utmed gatan, söder om stationshuset att stängas av. Tunneln kommer att stängas för cykeltrafik och en tillfällig trappa för gående kommer att anläggas. Det kommer att ske några avstängningar som påverkar alla som ska ta sig under järnvägen mellan staden och museet/Kronoskogen. Vi kommer att avisera i god tid i Ängelholms kommuns kanaler om avstängningarna.

Spadtaget sker fredagen den 5 april kl. 14.30 på området söder som Stationen. vid nedgången till Järnvägens museum och Kronoskogen. Spadtaget görs av Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm samt Affärsområdeschef Lotta Brändström, Peab Anläggning AB.

Film om Järnvägsgatan och projekten på Stationsområdet (3 min)

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-03