Nya regler om att elda trädgårdsavfall - detta gäller

Närbild av händer på en spade som gräver i trädgården. Foto.

Sedan årsskiftet är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall hemma på tomten. Istället ska vi återvinna material i så stor utsträckning som möjligt, enligt ny EU-lagstiftning.

Med våren kommer trädgårdsskötsel och historiskt har man kunnat elda kvistar och löv hemma i trädgården, under vissa former. Men från och med nu är det alltså sluteldat, det är inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall.

Det gäller både dig som bor inom tätorten och detaljplanelagt område, som dig som bor på landsbygden utanför detaljplanelagt område. Allt avfall ska sorteras och återvinnas.

Syftet med nya lagen är att öka återvinningen

Det nya EU-direktivet trädde i kraft den 1 januari 2024 och omfattar avfallshantering inom många områden. Syftet är att öka materialåtervinningen och på så sätt minska påverkan på klimatet. Direktivet har också blivit en del av svensk lagstiftning, i den så kallade Avfallsförordningen.

I och med trädgårdssäsongen blev just frågan om trädgårdsavfall aktuell.

Istället för att elda kan du hantera ditt trädgårdsavfall på tre olika sätt:

  • Kompostera det på tomten
  • Sortera det och lägg i trädgårdskärl, trädgårdstunna, från NSR om du har en sådan
  • Eller lämna det till återvinningscentralen

Det är olika sätt att ta tillvara och återvinna trädgårdsavfall, och går alltså helt i linje med syftet i den nya lagstiftningen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-25