Fortsatt hög nöjdhetsgrad bland Ängelholms företagare

Munka Ljungby sett från ovan. Flyfoto.

Ängelholms kommun fortsätter att ligga högt i Nöjd-Kund-Index bland företagare. Det kan konstateras av årets resultat i undersökningen Öppna jämförelser Företagsklimat där Ängelholm landar på 75 poäng av 100.

– Vi jobbar alltid för att våra företagare ska uppleva en mycket god service och årets resultat visar att vi ligger stabilt på en hög nivå, säger kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M).

Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som ligger bakom den årliga enkätundersökningen ”Öppna jämförelser Företagsklimat”, som är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service till företag.

Resultatet för Ängelholms kommun grundar sig på totalt 297 enkätsvar i sex olika kategorier där företagare haft ett ärende med kommunen under 2023. Dessa kategorier är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd samt upphandling. Svaren har sedan vägts samman till ett Nöjd-Kund-Index om 75 poäng, på en skala från 1 till 100 där 70-79 anses vara ett högt resultat.

Jämfört med förra årets mätning ligger Ängelholm i stort kvar på samma nivå men tappar marginellt från 77 till 75.

– Resultatet visar att vi gör mycket bra i kommunen och att vi har många nöjda företagare, samtidigt som den ger oss kunskap om vilka områden företagen anser att vi kan stärka oss ytterligare inom, säger Kristina Magnusson, kommundirektör i Ängelholms kommun.

Årets raket, det vill säga det område som har värderats högst från de svarande företagen är Brandskydd, som gått från ett värde av 75 till 88 och en 10:e plats i Sverige. Även Miljö- och hälsoskydd klättrar i värde från 70 till 73. I kategorierna bygglov, livsmedelskontroll och serveringstillstånd tappar vi något i resultat men ligger kvar på nivåerna ”Högt” och ”Godkänt”.

Serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De områden som får högst betyg i Ängelholm är bemötande och förmågan att hålla överenskomna tidsramar medan man ser förbättringspotential för informationen på kommunens webbplats.

– Alla mätningar är viktiga för att vi ska kunna utveckla vår service till näringslivet. Jag vill skicka ett varmt tack till alla företag som svarat på enkäten, det är viktigt för oss. Till nästa år är min förhoppning att vi kan få upp svarsfrekvensen ytterligare, säger Karin Bengtsson, näringslivsutvecklare i Ängelholms kommun.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-29