Energimyndigheten utlyser nytt stöd för laddstationer till tunga transporter

Gatuljusikon i form av en grön lastbil lyser i grönt mot svart bakgrund. Foto

Energimyndigheten utlyser en pott på totalt 850 miljoner kronor som företagare kan söka medel ifrån till utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga vägtransporter vid terminaler, lager, återvinningscentraler och liknande platser. Stödet kan sökas fram till 31 oktober.

Syftet med stödet är att påskynda elektrifieringen av tunga godstransporter på väg.

Beroende på företagets storlek kan man få stöd för 20-50 procent av sina så kallade stödberättigade kostnader.

Energimyndigheten arrangerar webbinarier för mer information om utlysningen, ansökningsprocessen, krav och villkor.

Energi- och klimatrådgivning

Ängelholms kommuns energi- och klimatrådgivning erbjuder opartiska råd och kostnadsfria företagsbesök. Rådgivningen är ett samarbete mellan kommunerna i Ängelholm, Båstad, Helsingborg, Höganäs och Åstorp.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-07