EU-val 2024 - Förtidsrösta från den 22 maj

En person lämnar sitt röstkort till en röstmottagare vid en vallokal. Röstmottagaren är klädd i en vit väst och tar emot röstkortet. Andra väljare syns i bakgrunden.

Söndagen den 9 juni 2024 är det dags att rösta fram representanter till Europaparlamentet för de kommande fem åren. Du har möjlighet att välja hur du vill rösta, antingen i din vallokal på valdagen, förtidsrösta, rösta med bud, få hjälp av en ambulerande röstmottagare, eller rösta från utlandet.

Du kan förtidsrösta från den 22 maj.

Det är val till Europaparlamentet vart femte år, så kallat EU-val eller Europaval. Då väljer medborgarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Följ länken "EU-val 2024..." längre ner i denna nyhet för att hitta lokal och tid då du kan förhandsrösta.

Rösta i valet

Rätt att rösta i det svenska EU-valet har den som är 18 år senast på valdagen och dessutom antingen är

  • svensk medborgare som är eller varit folkbokförd i Sverige, eller
  • medborgare i ett annat EU-land som är folkbokförd i Sverige och har anmält sig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Du som ska rösta kan göra det på flera olika sätt.

Röstning i vallokal

På valdagen, den 9 juni, kan du rösta i din vallokal som är öppen från kl. 08.00 till 21.00. Ta med en giltig identitetshandling (pass, körkort eller id-kort).

Förtidsröstning

Förtidsröstningen pågår mellan den 22 maj och 9 juni. Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst inom Ängelholms kommun, och även i andra kommuner.

Ta med röstkort och giltig identitetshandling (pass, körkort eller id-kort)

Hjälp vid röstning

Om du behöver hjälp att rösta kan du utse ett bud eller anlita en ambulerande röstmottagare. Kontakta Valmyndigheten för mer information och bokning.

Rösta från utlandet

Om du befinner dig utomlands kan du brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat. Mer information finns på Valmyndighetens hemsida.

Träffa dina politiker på Stortorget

Inför EU-valet den 9 juni finns möjlighet att möta alla de politiska partierna på Stortorget i Ängelholm den 1 juni. De finns på plats mellan klockan 11 och 14 för att berätta mer om deras hjärtefrågor och svara på dina frågor.

Mer information om EU-valet

Läs mer om EU-valet.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-20