Bästa företagsklimatet i Ängelholms kommun på 13 år

Bildkollage. Bild 1 Två män och två kvinnor ler mot kameran. Bild 2 medarbetare från bygglovsenheten på företagardagar.

Bild 1: Katarina Björnsdotter, Robin Holmberg, Alexander Jansson och Karin Bengtsson på en av kommunens nyligen uppstartade näringslivsfrukostar. Bild 2: Personal från bygglovshjälpen på fjolårets företagardagar.

Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkätundersökning där företagare i Sverige ges möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Nu har resultatet kommit där det samlade omdömet för Ängelholms kommun är det högsta på 13 år. Inte sedan 2011 har Ängelholms kommun legat så högt.

Det samlade omdömet för Ängelholms kommun landar i år på 3,99 på en sexgradig skala där 4 motsvarar att företagsklimatet är bra. Det årliga riksgenomsnittet ligger i år på 3,47.

– Näringslivsfrågorna har hög prioritet i Ängelholms kommun och det är mycket glädjande att se hur våra satsningar ger resultat, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under 2023 har Ängelholms kommun satsat ännu mer på näringslivsutveckling bland annat genom att anställa en näringslivsutvecklare.

– Jätteroligt! Tillsammans har vi tagit nya initiativ för att komma närmare samt skapa en ännu bättre dialog med våra företagare, ett exempel är de näringslivsfrukostar som vi startade upp i höstas, säger Karin Bengtsson, näringslivs- och evenemangsutvecklare i Ängelholms kommun.

En viktig samarbetspartner för kommunens företagsklimatarbete är Ängelholms Näringsliv.

– Vi är mycket nöjda med alla gemensamma ansträngningar för att lyfta ett redan gott företagsklimat i Ängelholm ger frukt. Det är klart sporrande för vårt fortsatta arbete, säger Andreas Jarud, vd, Ängelholms Näringsliv.

I enkätundersökningen får företagarna svara på 10 olika frågor som rör kommunen. Dessa frågor är:

 • Kommunpolitikers attityder
 • Konkurrens från kommunens verksamheter
 • Påverkan av brottslighet/otrygghet
 • Kommunens service och bemötande
 • Tjänstemännens attityder
 • Skolans kontakter med lokala näringslivet
 • Dialogen med beslutsfattare
 • Information till företagen
 • Tillgång till relevant kompetens
 • Upphandling

Jämfört med 2023 tar Ängelholms kommun ett kliv framåt på alla områden utom två. På området ”Kommunens service och bemötande” ligger vi kvar på samma och på området ”Konkurrens från kommunens verksamheter backar kommunen med 0,1”.

I Ängelholm svarade 173 företagare svarade på årets enkät.

Till hösten väntas Svenskt Näringsliv presentera sin årliga ranking av kommunerna utifrån resultatet i enkätundersökningen.

Här är den sexgradiga skalan som kommunernas företagsklimat poängsätts efter:

 • 6 = utmärkt
 • 5 = mycket bra
 • 4 = bra
 • 3 = godtagbart
 • 2 = inte helt godtagbart
 • 1 = dåligt

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-21