Ängelholms kommun bjuder in till hej-kampanj

Man med grått kortklippt hår och skägg klädd i blå jeansskjorta och vit t-shirt ler och vinkar. Pratbubbla med ordet Hej. Foto och illustration.

Under en vecka i oktober ska vi uppmana så många som möjligt att hälsa på andra för att öka välbefinnande, trivsel och trygghet bland ängelholmarna. Hej-kampanjen är ett initiativ från Ängelholms kommun som bjuder in föreningar, företag, organisationer och andra aktörer att vara med.

– Vi har just kommit igång med planeringen och det finns redan ett stort intresse på flera håll. Det är verkligen fantastiskt roligt att se, säger Sara Gigja, psykiatrisamordnare i Ängelholms kommun som välkomnar ännu fler att sluta upp i kampanjen.

Hej-kampanjen är ett initiativ som ursprungligen kommer från Luleå kommun som nu ska prövas i Ängelholm. Kommunen samordnar kampanjen och välkomnar alla som vill vara med.

– Kommunen målar upp de stora penseldragen och tar fram själva kampanjen, sen är det egentligen upp till var och en att bidra till det utifrån sina egna förutsättningar, säger Sara Gigja.

Tio flickor i tonåren står på rad och tittar in i kameran. Flickorna är klädda i svarta träningskläder och på ärmen är syns en pratabubbla med ordet Hej! tillsammans med texten "Ett litet hej kan betyda mycket". Foto.

Engelholmsgymnasterna är en av deltagarna i kampanjen som redan nu sprider budskapet genom sina gymnaster.

Engelholmsgymnasterna sprider budskapet redan nu

Utöver Ängelholms kommun är det i dagsläget 13 olika deltagare i kampanjen. En av deltagarna är Engelholmsgymnasterna.

– Inkludering och glädje är viktiga hörnstenar i vår verksamhet som vi vill sprida även utanför våra träningslokaler. Därför ser vi detta som något större än en kampanj och börjar redan nu att sprida budskapet genom våra gymnaster, säger Christel Mohlin, styrelseordförande i Engelholmsgymnasterna.

– Det är helt fritt för deltagarna att använda konceptet hur de vill och vill man göra något som sträcker sig längre än kampanjen blir jag bara glad, säger Sara Gigja.

Inför SM i truppgymnastik har Engelholmsgymnasterna låtit trycka upp kampanjkonceptet på sina träningsställ.

– Att bära Hej-trycket på våra träningsställ är en liten påminnelse för oss alla att se varandra och säga hej i vardagen. Dels för oss som bär det, men också för de vi möter. Det är så enkelt men det kan betyda så otroligt mycket för den som får ett litet hej, säger Moa Mohlin, SM-deltagare i truppgymnastik, Engelholmsgymnasterna.

– Även om en person befinner sig bland vänner på träningen, i skolan eller på bussen kan de fortfarande känna sig ensamma. Att stå där med många runtomkring sig och ändå känna sig ensam är en känsla som många av oss kan relatera till. Därför kan ett enkelt hej vara det som får den personen att känna sig mindre ensam, säger Tindra Magnusson, SM-deltagare i truppgymnastik, Engelholmsgymnasterna.

Illustration med fyra pratbubblor i olika format mot gul bakgrund. I bubblorna står det Hej, tja, hejsan och en vinkande hand. Illustration. Under bubblorna står det "Ett litet hej kan betyda mycket" följt av ett hjärta. Illustration.

Ett kampanjmaterial håller på att tas fram där denna ordbild är den del av materialet.

Intresserad av att sluta upp i kampanjen? Kom till ett planeringsmöte!

För kampanjdeltagare som vill träffas och diskutera möjligheter till samverkan finns planeringsmöten inbokade.

– Det finns säkert massor med beröringspunkter mellan olika föreningar, företag och andra aktörer. Kan vi koppla ihop några med varandra där det kan leda till att man hittar samverkanspartners är det en jättestor vinst, säger Sara Gigja.

Nästa planeringsmöte äger rum i Stadsbibliotekets hörsal på torsdag den 30 maj klockan 13-14. Vid intresse kan man kontakta Sara Gigja via e-post eller via kundtjänst.

Ängelholms kommuns bidrag till Skåneveckan

I Skåne arrangeras varje år en temavecka i samband med Världsdagen för psykisk hälsa. Syftet är att uppmärksamma vårt psykiska mående. Under temaveckan som äger rum den 7-13 oktober bidrar kommuner, organisationer och andra aktörer med lokala arrangemang på temat psykisk hälsa. Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan är samordnare för veckan som kallas för Skåneveckan. Hej-kampanjen är Ängelholms kommuns bidrag till Skåneveckan.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-23