Trafikarbeten vid Ängelholms station

En illustration över platsen för bussarna så som den ska komma att se ut när den är klar.

Vi bygger en ny plats för bussarna vid Ängelholms station. En fjärrvärmeldning behöver nu flyttas och vi gör en tillfällig körbar väg mellan Järnvägsbron och stationen. Arbetet har stor påverkan på trafiken, särskilt efter sommaren.

Den tillfälliga gatan anläggs nu men tas i drift först efter sommaren men trafikeras då enbart av busstrafiken. Fram till dess är den vanliga gatan öppen.
Arbetet innebär även att delar av korttidsparkeringen vid Ängelholms station stängs av och att fotgängare och cyklister hänvisas genom Järnvägsparken.

Tidsplan och påverkan

  • Södra delen av Järnvägsgatan: Arbetet inleds här med flytt av en befintlig fjärrvärmeledning. Denna etapp medför att trafiken behöver ledas om.
  • Tillfällig väg: En tillfällig väg anläggs för att busstrafiken ska kunna nå stationen. Denna yta kommer senare att omvandlas till en gång- och cykelbana med träd, och buskar som kantar gatan.
  • Augusti: I början/mitten av augusti stängs Järnvägsgatan helt för personbilstrafik mellan Järnvägsbron och stationsbyggnaden. Denna avstängning förväntas vara till nästa sommar.

Förändringar för dig som går, cyklar, tar bussen eller bilen

  • Fotgängare och cyklister: Omledning genom Järnvägsparken. Tidigare förändring om att man enbart till fots kommer under järnvägsspåren mot Järnvägens Museum och Trafikverksskolan gäller också fortsatt.
  • Bussar: Tillfällig väg säkerställer att busstrafiken kan fortsätta till och från stationen.
  • Personbilar: Tillåts fram till början av augusti, därefter endast busstrafik mellan Järnvägsbron och stationsbyggnaden. Delar av korttidsparkeringarna för avlämning vid stationen stängs.

Vi förstår att detta kan vara besvärligt för många och vi vill rikta ett stort tack för er förståelse och ert tålamod under denna ombyggnadsperiod.

Att vara ute i god tid om man kör någon till tåget är vår bästa rekommendation.

När arbetet är klart kommer området att vara säkrare, tryggare, mer modernt och mer grönt med nyplanterade träd längs gatan och förbättrade entréer till Ängelholm.

Detaljerad information kommer att ges när den större avstängningen närmar sig. Tack för er förståelse och tålamod under ombyggnadsperioden.

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-03