Blinkande "Herr Gårman" för tryggare trafikmiljö i centrum

Kanske har du lagt märke till den blinkande skylten på Östergatan? Syftet är att bilister i god tid ska hinna sänka farten, och minska risken för olyckor.

Sedan slutet av maj testar kommunen tekniken med de blinkande så kallade Herr och Fru Gårman-skyltarna i korsningen Östergatan-Kamengatan, vid övergångsstället i höjd med Rönnegymnasiet.

Ska öka säkerheten

Ovanför skyltarna på var sida om Östergatan sitter nu vad som ser ut som en avlång lampa, som blinkar när en fotgängare eller cyklist närmar sig övergångsstället. Blinkningarna ska uppmärksamma bilister på gångare och cyklister, och få bilföraren att sänka farten i god tid före övergångsstället.

-Det är helt enkelt för att öka trafiksäkerheten. Man kan inte alltid bygga om, eller göra justeringar, för att exempelvis öka sikten i befintlig miljö. Då är det här ett bra alternativ som går att sätta upp i de flesta miljöer, säger Alexandra Lundqvist, gatuingenjör på Ängelholms kommun. Hon fortsätter:

-Vi har testat skyltarna i stadsmiljö till och från under ett års tid och målet har varit att ta fram en produkt som kan sättas upp vid de flesta övergångsställen, till ett överkomligt pris. Det är viktigt att de testas i riktiga trafikmiljöer. Under tiden har dessutom vår driftpersonal haft koll på vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra.

Än så länge en prototyp

Skylten som just nu sitter uppe vid Kamengatan är en prototyp och tekniken bygger på sensorer som känner av rörelser inom ett visst avstånd. Bakom tekniken står företaget Lifesensor Research, som utvecklar samhällsnyttig sensorteknik och försöket är samarbete med Ängelholms kommun.

-Skyltarna är ett sätt att skapa en säkrare trafiksituation, men jag vill understryka att vi alla har ett ansvar i trafiken. Var uppmärksam på dina medtrafikanter, även om det finns blinkande skyltar eller trafikljus, säger Alexandra Lundqvist.

Innan sensorlampan monterades vid Östra vägen, har den till och från i ett års tid testats i korsningen Östra vägen-Åsbogatan. Tekniken utvecklas efter hand och en förhoppning är att på sikt kunna mäta snitthastigheten med och utan blinkande skylt.

Lampan är särskilt värdefull i mörker eller vid dåligt väder, när sikten är dålig.

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-18