Jättebalsamin bekämpades med gemensamma krafter

Personal från Ängelholms kommun och medlemmar i Gåsahalsens koloniförening bekämpade jättebalsamin tillsammans. Foto.

Personal från Ängelholms kommun och medlemmar i Gåsahalsens koloniförening bekämpade jättebalsamin tillsammans.

Jättebalsamin är en invasiv art som helst bör bekämpas innan den blommar för att förhindra att fröna sprids och blir till nya plantor. Tillsammans med fastighetsägare och medlemmar ur Gåsahalsens koloniförening har kommunen bekämpat bestånd längs med Rönne å där växten lätt kan sprida sig om frön hamnar i åvattnet.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med under veckan. Med gemensamma krafter kan vi effektivt motverka spridning av invasiva arter i Ängelholm, säger Maria Thyr, kommunekolog.

Utöver dessa gemensamma riktade insatser bekämpar kommunen löpande invasiva arter som till exempel jättebalsamin och jätteloka.

På privat mark är det fastighetsägaren som ansvarar för att hindra spridning av invasiva arter.

Vi behöver alla hjälpas åt med bekämpningen av invasiva arter. Om du har jättebalsamin på din mark är vi mycket tacksamma om du meddelar kommunen när du har gjort en bekämpningsinsats. Detta gör du via vår e-tjänst för felanmälan:

Närbild på blommande jättebalsamin. Foto.

Blommande jättebalsamin.

Så bekämpar du jättebalsamin

Bekämpa gärna innan det blommar. Jättebalsaminen är lätt att rycka upp med rötterna. Innan de blommar kan de läggas att torka och sedan komposteras. Om de har börjat blomma måste de läggas i välförslutna sopsäckar och tas till NSR. De ska sorteras särskilt som invasivt avfall.

Har du frågor om invasiva arter och bekämpning kan du läsa mer här:

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-20