Kamerabil ska åter filma våra vägar

Från och med måndagen den 25 mars och en månad framöver åker en bil från vår leverantör Cyclomedia runt i kommunen och filmar våra bil-, gång- och cykelvägar. Bilens tak är täckt av kameror och den är utrustad med laserscanner. Bilderna som bilen tar använder kommunen för att mäta, projektera, kolla gatubelysning eller vägkorsningar.

Materialet används för att mäta och kontrollera detaljer i gaturummet och vid samband med bygglovsärenden och projektering. Tack vare materialet behöver vi mer sällan åka ut på plats för samla in uppgifterna, ett arbete som i vanliga fall skulle kunna leda till vägavstängningar.

Totalt kommer kamerabilen att filma hundratals kilometer av Ängelholms gatuvyer. Eventuella ansikten och registreringsskyltar som filmas "blurras" och tas bort.
De som kör bilen har tillstånd enligt en trafikanordningsplan att köra på gång- och cykelvägar.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-25