Mottagande till anpassad skola

För att ett barn/en elev ska tas emot i anpassad skola måste en utredning göras som anpassade skolans mottagningsteam (AMT) bedömer.

Teamet leds av rektor för anpassad skola och består av följande professioner: skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och medicinsk profession.

Ett beslut om mottagande ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Frågan om mottagande i anpassade grundskolan prövas av barnets/elevens hemkommun.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-04