Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

I anpassade gymnasieskola läser eleverna nationellt- eller individuellt program.
I Ängelholm erbjuder vi följande nationella program:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Samhälle, natur och språk
  • Hotell, restaurang och bageri

Det individuella programmet är till för elever som behöver har individuella behov och förutsättningar. Programmet är till för elever inte har möjlighet att följa ett nationellt program. Beslut om gå ett individuellt program tas av hemkommunens mottagningsteam.

Läs om ansökan till anpassad gymnasieskola

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-07