Sammanhållen anpassad skola

I Ängelholms kommun arbetar vi för en sammanhållen anpassad skola i ett åk 1 till åk 4 på gymnasieskola perspektiv.

Det innebär en röd tråd i utbildningen för eleverna. Vi samverkar mellan verksamheterna och tar tillvara kompetenser i hela den anpassade skolan. En sammanhållen anpassad skola gör också att vi skapar en gemensam kunskapsgrund för en likvärdig skola.

Den sammanhållna anpassade skolan leds av en rektor och två biträdande rektorer.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-04