Att vara elev i Ängelholm

Vi är glada för att du är elev på en av våra skolor. Din framtidstro och upptäckarglädje ger oss motivation att arbeta för ditt bästa.
Här finns information för dig som är elev i Ängelholms kommun.