Basprogram för skolsköterska

Alla skolor ska erbjuda hälsobesök enligt skollagen. Skolsköterskan möter elever och föräldrar vid ett flertal tillfällen i grundskolan, anpassade skolan och gymnasieskolan.

Skolsköterskan erbjuder vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Elevhälsans erbjudande är frivilligt. Det betyder till exempel att du som vårdnadshavare och elev kan tacka nej till vaccinering eller hälsobesök. Vi informerar er inför varje insats.

Hälsobesök och vaccinationer för elever i grundskola, anpassad skola och gymnasieskola

Förskoleklass

 • Uppgift från vårdnadshavare om barnets tidigare sjukdomar, ärftlighet med mera.Hälsosamtal om trivsel, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet samt eventuellahälsoproblem eller svårigheter.
 • Undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

 • Undersökning av längd och vikt och hälsosamtal om trivsel och kamratrelationer.
 • Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

 • Hälsoenkät och hälsosamtal om skolsituationen, trivsel, kamratrelationer, kost,
  fysisk aktivitet samt eventuella hälsoproblem.
 • Undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 5

Erbjudande till både pojkar och flickor om vaccination mot humant papillomvirus (HPV). HPV-infektion kan orsaka cellförändringar som på sikt kan leda till cancer i livmoderhals, svalg, könsorgan och ändtarmsöppning.

Årskurs 7

 • Hälsoenkät och hälsosamtal om skolsituationen, trivsel, kamratrelationer, pubertet, sex
  och samlevnad, kost, fysisk aktivitet, tobak/alkohol/droger och eventuella
  hälsoproblem.
 • Undersökning av längd, vikt, och rygg.

Årskurs 8

 • Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Årskurs 1 i gymnasiet

 • Hälsoenkät och hälsosamtal om skolsituationen, kamratrelationer, kost, fysisk aktivitet,
  sex och samlevnad, tobak/alkohol/droger och eventuella hälsoproblem.
 • Undersökning av längd och vikt.
 • Riktade undersökningar inför yrkesutbildningar.
 • Komplettering av vaccinationer.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-27