Föräldrarådgivare på familjecentraler

Föräldrarådgivarna arbetar förebyggande genom att i ett tidigt skede ge stöd och råd till föräldrar och blivande föräldrar i Ängelholms kommun.

Föräldrarådgivning

Föräldrarådgivarna är utbildade socionomer som erbjuder rådgivning och stöd till alla föräldrar med barn i åldern 0–6 år.

Föräldrarådgivarens roll är att arbeta förebyggande genom att i ett tidigt skede ge stöd och råd till föräldrar och blivande föräldrar.

Det här kan vi prata om

Samtalen kan bland annat handla om svårigheter i föräldraskapet, samspelet och relationen till ditt barn, relationen till din partner, syskonrelationer, gränssättning, ork, oro och ensamhet. Varje vecka finns vi också tillgängliga för spontana samtal på familjecentralens öppna förskolor. Du som förälder kan även få stöd i kontakten med andra myndigheter och råd kring vart du kan vända dig med olika frågor.

Frivillighet och tystnadsplikt

Kontakten kan variera från ett enstaka till flera besök. All kontakt är frivillig och du kan vara anonym. Kontakten är kostnadsfri. Vi har tystnadsplikt. Vi har anmälningsskyldighet när barn under 18 år far illa.

Här finns vi

Vi finns på familjecentralerna i Ängelholms kommun; Familjens Hus Nya Torg
och Familjens Hus i Munka-Ljungby.

Familjens Hus Munka-Ljungby

Besöksadress: Götagatan 4 Munka-Ljungby
Föräldrarådgivare:

Familjens Hus Nya Torg

Besöksadress: Bruksgatan 25 Ängelholm
Föräldrarådgivare:

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-07