Allmän förskola

Här hittar du information om hur du anmäler eller hur du säger upp din avgiftsfria allmän förskola. Har du några frågor kan du kontakta kundtjänst.

För alla barn mellan 3-5 år

Kommunen är skyldig att erbjuda allmän förskola för alla 3-5 åringar. Dessa barn ska erbjudas 525 avgiftsfria timmar/år (15 timmar/vecka) i förskola under läsårets förläggning från och med höstterminen de fyller 3 år. Detta innebär att ingen allmän förskola bedrivs under skollov och studiedagar.

Avgiftsfritt upp till 525 timmar/år

Allmän förskola motsvarande 525 timmar/år är avgiftsfri. För 3-5-åringar med ett högre omsorgsbehov än 525 timmar/år eller med omsorgsbehov på studiedagar och lovdagar debiteras vårdnadshavaren enligt gällande maxtaxa.

Anmälan och uppsägning

Anmälan om avgiftsfri allmän förskola görs via kommunens e-tjänst för ansökan om barnomsorg där du markerar att ansökan avser avgiftsfri allmän förskola.

Avgiftsfri allmän förskola börja gälla tidigast månaden efter ansökan inkommit.

Uppsägning av avgiftsfri allmän förskola görs via kommunens e-tjänst för ansökan om barnomorg där du markerar att ansökan avser behov av tillsyn 06:30-18:00. Ange gärna under extra information var barnet har sin förskoleplacering.

Tillämpningsregler för barnomsorg

I Ängelholms kommun beslutar Familje- och utbildningsnämnden om tillämpningsregler som grundar sig i nationella och internationella lagar samt kvalitetskrav utifrån Ängelholms kommuns nämndsmål, kvalitetsdeklarationer och verksamhetsplaner. I tilllämpningsreglerna kan du läsa mer om vad som gäller i frågor om allmän förskola, ansökan, kö- och turordning samt uppsägningsregler.

Om Tieto Edlevo

Tieto Edlevo är skolsystemet vi använder inom förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro och frånvaro. I Tieto Edlevo sköter du också de flesta ärenden gällande barnomsorg och skola såsom anmälan, köplacering, inkomstuppgift, uppsägning av barnomsorgsplats, registrering av barnschema, skolval, skolbyte och anmälan modersmålsundervisning.

Sidinformation

Publicerad:
2023-09-26