Anmäla frånvaro och barnschema

I Tieto Edlevo registrerar vårdnadshavare uppgifter om barnschema och anmäler frånvaro för barn som går i kommunala förskolor, fritidshem och skolor. Har du några frågor kan du kontakta kundtjänst.

Anmäla frånvaro

I Tieto Edlevo app anmäler du till förskola och skola om barnet är sjukt eller ska vara ledig. Frånvaro meddelas gärna i så god tid som möjligt för att förskolan ska kunna planera sin verksamhet.

Anmäla användande av plats - barnschema

I Tieto Edlevo app meddelar du också ditt barns schema på förskola och fritidshem. Varseltiden i Tieto Edlevo vid förändringar i schemat är 2 dagar, men verksamheten ser helst att förändringar i schemat görs med en varseltid på 14 dagar. Vårdnadshavares framförhållning när det gäller inlämnande/ändring av schema är mycket viktig. Vid sena ändringar finns ingen garanti för att verksamheten kan ta emot barnen.

Tillämpningsregler för barnomsorg

I Ängelholms kommun beslutar Familje- och utbildningsnämnden om tillämpningsregler som grundar sig i nationella och internationella lagar samt kvalitetskrav utifrån Ängelholms kommuns nämndsmål, kvalitetsdeklarationer och verksamhetsplaner. I tilllämpningsreglerna kan du läsa mer om vad som gäller i frågor om frånvaro och ändrad vistelsetid.

Om Tieto Edlevo

Tieto Edlevo är skolsystemet vi använder inom förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro och frånvaro. I Tieto Edlevo sköter du också de flesta ärenden gällande barnomsorg och skola såsom anmälan, köplacering, inkomstuppgift, uppsägning av barnomsorgsplats, registrering av barnschema, skolval, skolbyte och anmälan modersmålsundervisning

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-04