Ansök eller säg upp barnomsorgsplats

Vi erbjuder plats i förskola och fritidshem för alla barn mellan 1-13 år inom både kommunal och fristående verksamhet. Här ansöker du eller säger upp din barnomsorgsplats. Har du några frågor kan du kontakta kundtjänst.

Ansökan kommunal barnomsorgsplats

Ansökan till kommunal barnomsorgsplats gör du via Tieto Edlevo e-tjänst. När din ansökan registrerats får du en bekräftelse på inskickade uppgifter. Besked om plats ska lämnas till vårdnadshavare två månader innan önskat startdatum.

Uppsägning kommunal barnomsorgsplats

Uppsägning av kommunal barnomsorgsplats gör du i Tieto Edlevo app. När du säger upp ditt barns plats är uppsägningstiden 60 dagar från det att uppsägningen lämnats in till Ängelholms kommun. Avgift debiteras under uppsägningstiden även om platsen inte används.

Fristående förskola och skola

Barnomsorg bedrivs även i privat regi av fristående utförare som finansieras av kommunen. Till en del fristående utförare går det att ansöka om plats via kommunen, men några måste du själv ta kontakt direkt med. Detta gäller även vid uppsägning av plats. På vår sida om fristående förskolor och skolor kan du hämta mer information.

Tillämpningsregler för barnmsorg

I Ängelholms kommun beslutar Familje- och utbildningsnämnden om tillämpningsregler som grundar sig i nationella och internationella lagar samt kvalitetskrav utifrån Ängelholms kommuns nämndsmål, kvalitetsdeklarationer och verksamhetsplaner. I tilllämpningsreglerna kan du läsa mer om vad som gäller i frågor om ansökan, kö- och turordning samt uppsägningsregler.

Om Tieto Edlevo

Tieto Edlevo är skolsystemet vi använder inom förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro och frånvaro. I Tieto Edlevo sköter du också de flesta ärenden gällande barnomsorg och skola såsom anmälan, köplacering, inkomstuppgift, uppsägning av barnomsorgsplats, registrering av barnschema, skolval, skolbyte och anmälan modersmålsundervisning

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-12