Avgift och maxtaxa

Digitala tjänster för denna sida

Här läser du om avgifter och maxtaxa som gäller för barnomsorgen. Behöver du ändra din inkomst gör du det i Tieto Edlevo e-tjänst. Har du några frågor kan du kontakta kundtjänst.

Hur mycket kostar barnomsorgsplatsen?

Ängelholms kommun använder maxtaxa som innebär att det finns ett inkomsttak för hur hög avgiften för barnomsorg får bli. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttak 56 250 kronor/månad

Avgift för barn 1-2 år

Inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten (förskola/pedagogisk omsorg).

 • Barn 1 - 3,0 % av inkomst, dock högst 1 688 kronor/månad
 • Barn 2 - 2,0 % av inkomst, dock högst 1 125 kronor/månad
 • Barn 3 - 1,0 % av inkomst, dock högst 563 kronor/månad
 • Barn 4 - ingen avgift

Avgift för barn 3-5 år (fr o m 1 augusti)

Inskrivna i kommunala förskoleverksamheten (förskola/pedagogisk omsorg) med avgiftsreducering för avgiftsfria 525 timmar/år.

 • Barn 1 - 2,4 % av inkomst, dock högst 1 350 kronor/månad
 • Barn 2 - 1,6 % av inkomst, dock högst 900 kronor/månad
 • Barn 3 - 0,8 % av inkomst, dock högst 450 kronor/månad
 • Barn 4 - ingen avgift

Avgift för barn i årskurs F-6

Inskrivna i skolbarnsomsorgen (fritidshem/pedagogisk omsorg).

 • Barn 1 - 2,0 % av inkomst, dock högst 1 125 kronor/månad
 • Barn 2 - 1,0 % av inkomst, dock högst 563 kronor/månad
 • Barn 3 - 1,0 % av inkomst, dock högst 563 kronor/månad
 • Barn 4 - ingen avgift

Vilket barn räknas som barn 1?

Det är det yngsta inskrivna barnet som räknas som ”Barn 1”. Den högsta avgiften betalas således för det yngst inskrivna barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre inskrivna barnet. För det fjärde inskrivna barnet utgår ingen avgift.

Avgiftsfri allmän förskola

Ingen avgift utgår för allmän förskola motsvarande 525 timmar/år. För barn mellan 3-5 år med ett högre omsorgsbehov än 525 timmar/år eller med omsorgsbehov på studiedagar och lovdagar debiteras vårdnadshavaren enligt maxtaxan (med avgiftsreducering för avgiftsfria 525 timmar/år.)

Skolbarnomsorgstaxa

Från och med 1 augusti det året barnet fyller 6 år utgår avgift enligt gällande skolbarnsomsorgstaxa. Avgiften grundar sig på abonnemangsprincipen vilket innebär att avgift utgår fr o m det datum platsen är tillgänglig för barnet. Avgift utgår även om platsen inte används under viss tid.

Inkomsttak 54 830 kronor/månad

Avgift för barn 1-2 år

Inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten (förskola/pedagogisk omsorg).

 • Barn 1 - 3,0 % av inkomst, dock högst 1 645 kronor/månad
 • Barn 2 - 2,0 % av inkomst, dock högst 1 097 kronor/månad
 • Barn 3 - 1,0 % av inkomst, dock högst 548 kronor/månad
 • Barn 4 - ingen avgift

Avgift för barn 3-5 år (fr o m 1 augusti)

Inskrivna i kommunala förskoleverksamheten (förskola/pedagogisk omsorg) med avgiftsreducering för avgiftsfria 525 timmar/år.

 • Barn 1 - 2,4 % av inkomst, dock högst 1 316 kronor/månad
 • Barn 2 - 1,6 % av inkomst, dock högst 877 kronor/månad
 • Barn 3 - 0,8 % av inkomst, dock högst 439 kronor/månad
 • Barn 4 - ingen avgift

Avgift för barn i årskurs F-6

Inskrivna i skolbarnsomsorgen (fritidshem/pedagogisk omsorg).

 • Barn 1 - 2,0 % av inkomst, dock högst 1 097 kronor/månad
 • Barn 2 - 1,0 % av inkomst, dock högst 548 kronor/månad
 • Barn 3 - 1,0 % av inkomst, dock högst 548 kronor/månad
 • Barn 4 - ingen avgift


Vilket barn räknas som barn 1?

Det är det yngsta inskrivna barnet som räknas som ”Barn 1”. Den högsta avgiften betalas således för det yngst inskrivna barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre inskrivna barnet. För det fjärde inskrivna barnet utgår ingen avgift.

Avgiftsfri allmän förskola

Ingen avgift utgår för allmän förskola motsvarande 525 timmar/år. För barn mellan 3-5 år med ett högre omsorgsbehov än 525 timmar/år eller med omsorgsbehov på studiedagar och lovdagar debiteras vårdnadshavaren enligt maxtaxan (med avgiftsreducering för avgiftsfria 525 timmar/år.)

Skolbarnomsorgstaxa

Från och med 1 augusti det året barnet fyller 6 år utgår avgift enligt gällande skolbarnsomsorgstaxa. Avgiften grundar sig på abonnemangsprincipen vilket innebär att avgift utgår fr o m det datum platsen är tillgänglig för barnet. Avgift utgår även om platsen inte används under viss tid.

 • Avgift betalas 12 månader per år.
 • Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
 • Barn som bor i samma hushåll och där någon av vårdnadshavarna är betalningsansvarig för barnets barnomsorg, betraktas som syskon och får flerbarnsrabatt.
 • Avgiften är beroende av hushållets samlade bruttoinkomst.
 • Ingen avgift utgår för Allmän förskola motsvarande 525 timmar/år. För 3- och 5-åringar med ett högre omsorgsbehov än 525 timmar/år eller med omsorgsbehov på studiedagar och lovdagar debiteras vårdnadshavaren enligt maxtaxan för barn i ålder 3-5 år.

Avgift betalas innevarande månad. Faktura kommer från kommunen omkring den 15:e i varje månad. Förfallodag är den sista dagen i månaden.

Anmäl inkomst för att få rätt avgift!

Inkomstuppgift meddelas via Tieto Edlevo e-tjänst. Det är viktigt att du meddelar rätt inkomst för att din avgift ska bli rätt. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt gällande maxtaxa.

Inkomstuppgift ska lämnas in vid följande tillfällen

 • När barnet börjar på förskolan
 • När familjens inkomst förändras
 • På begäran av Ängelholms kommun

Mer information om avgifter, inkomst och betalning

I Ängelholms kommuns tilllämpningsregler för barnomsorg kan du läsa mer om vad som gäller i frågor om avgifter, inkomstberäkning och fakturahantering. Har du några frågor kan du kontakta kundtjänst.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-13