Grundskola och fritidshem

Skolan är en plats för att lära och vi satsar för att våra unga ska få en bra framtid. Här finns information för dig som har barn från 6 till 16 år.