Kunskapsstaden Ängelholm

Ängelholm är en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi arbetar målinriktat med att utveckla och förbättra våra skolor. Här kan du läsa om vårt kvalitetsarbete och våra aktuella satsningar i skolan.