Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan betyder att förskola, skola och vårdnadshavare samverkar i olika sammanhang för att utveckla förskolan och skolans innehåll. Du som vårdnadshavare ska kunna påverka verksamheten och ska ges möjligheter att lämna synpunkter när det gäller planering, genomförande och utvärdering.

Samverkansformer

Förskola, skola och vårdnadshavare har gemensamt ansvar för barnet och elevens utbildning och tillsammans ska vi skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen och elevernas utveckling och lärande. Som vårdnadshavare är du en viktig resurs i både förskolan och skolan. Förutom utvecklingssamtal, föräldramöten och samrådsmöten kan föräldrasamverkan ske i form av temakvällar, jul- och luciafiranden och mycket mer. Ängelholms kommun använder en lärplattform som heter Itslearning där du som vårdnadshavare kan se och få information om förskolan, skolan och ditt barn.

Utvärdering och utveckling

Inom förskola och grundskola genomförs enkätundersökningar en gång om året där kommunens egna förskolor, skolor och fritidshem deltar tillsammans med de förskolor och skolor i Ängelholm som har en annan huvudman. Dessa enkätundersökningar riktas till vårdnadshavare och personal i förskolan och till vårdnadshavare, personal och elever i skolan och fritidshem. Resultaten visar vad som är viktigt för elever och vårdnadshavare, vad de tycker fungerar bra i verksamheten och vad som kan förbättras. Detta används sedan som underlag för att utveckla verksamheten.

Ur grundskolans läroplan, Lgr 11

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Ur förskolans läroplan, Lpfö 18

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Samverkan kan se olika ut

Föräldrasamverkan kan se olika ut på olika förskolor och skolor. Vänligen kontakta den förskola eller skola du är intresserad av för att få veta mer om hur samarbetet mellan förskola, skola och vårdnadshavare kan se ut.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-02