Itslearning, Tieto Edlevo och digitala verktyg

Ängelholms kommun satsar på utveckling i alla skolformer för att kunna leva upp till de mål och riktlinjer som finns i våra styrdokument. Vi vill ge alla barn och ungdomar en grundläggande digital kompetens. Vi vill också ha tillgängliga och säkra digitala verktyg som skapar samarbete och tillgänglighet.

Skolsystem Tieto Edlevo

Tieto Edlevo är skolsystemet vi använder inom förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro och frånvaro. I Tieto Edlevo sköter du också de flesta ärenden gällande barnomsorg och skola såsom anmälan, köplacering, inkomstuppgift, uppsägning av barnomsorgsplats, registrering av barnschema, skolval, skolbyte och anmälan modersmålsundervisning. I Tieto Edlevo hanteras dina uppgifter säkert och du kan enkelt ändra eller uppdatera uppgifterna när det sker förändringar.

Har du som vårdnadshavare barn både i barnomsorg och skola så ser ni samtliga barn i appen Tieto Edlevo. På startsidan ser du ditt eller dina barn med gemensamma funktioner. Har du flera barn swipar du åt vänster för att navigera till enskilt barn. När ditt barn fyller 18 år kommer du inte längre att se barnet i appen. Under menyvalet inställning längst upp till höger finns möjlighet att välja språk, svenska eller engelska

Tieto Edlevo app

Med appen Tieto Edlevo får du som vårdnadshavare enkelt tillgång till viktiga funktioner i förskola och skola via din mobil och surfplatta. Du kan smidigt ta del av information från förskolan och skolan för ditt barn. Du får god överblick och du håller dig uppdaterad om viktiga händelser i den dagliga verksamheten. I Tieto Edlevo appen kan du också utföra olika tjänster. Har du inte tillgång till telefon eller surfplatta går det bra att använda dator och logga in på Tieto Edlevo app via webben. Inloggning hittar du högst upp på sidan eller i vår e-tjänstportal.

Tieto Edlevo e-tjänst

De flesta tjänster når du via Tieto Edlevo App, men några ligger fortfarande kvar i e-tjänsten Tieto Edlevo skol- och barnomsorgstjänst. På sikt kommer även de att läggas över i appen. Nedan kan du läsa var du hittar de olika tjänsterna. Du kan också läsa mer om varje tjänst på våra sidor om barnomsorg och skola.

Att vara elev i Ängelholm

 • Registrera kontaktuppgifter för vårdnadshavare
 • Ansöka om modersmålsundervisning
 • Anmäla frånvaro för barn och elever
 • Ledighetsansökan för elever
 • Registrera barnschema för barnomsorg
 • Svara på platserbjudande barnomsorg
 • Avsluta placering barnomsorg

 • Anmälan barnomsorg
 • Registrera inkomstuppgift för barnomsorgsavgift
 • Anmäla skolval och ansöka om skolbyte (klar inom kort)

Användarmanualer för Tieto Edlevo kan du hämta på Itslearning.

 • För inloggning i Tieto Edlevo app på din telefon eller surfplatta behöver du ladda ner en app. Information om hur du gör detta finns längre ner på sidan.
 • Om du inte har tillgång till telefon eller surfplatta går det bra att använda dator och logga in på Tieto Edlevo app via webben, inoggning hittar du högst upp på denna sidan.
 • Inloggning till Tieto Edlevo e-tjänst hittar du högst upp på denna sidan.
 • Du når också alla tjänster via vår e-tjänstportal.

Du laddar ner appen Tieto Edlevo till din mobil eller surfplatta. Appen finns att hämta på Google Play och App Store.

För att garantera en säker och trygg inloggning loggar du in med Mobilt BankID. Tieto Edlevo stödjer inloggning i 7 dagar. Efter det kan en ny inloggning krävas. Du beställer Mobilt BankID från din internetbank.

Om du inte har mobilt BankID kontaktar du kundtjänst eller skolan för hjälp.

Lärplattformen Itslearning

Ängelholms kommun använder sig av lärplattformen Itslearning för lärande och samarbete. Itslearning är en webbaserad plattform. Med dina inloggningsuppgifter och en internetuppkopplad dator kan du arbeta, få information, kommunicera och ha tillgång till material. Itslearning används inom alla verksamheter, från förskola upp till vuxenutbildning.

Itslearning för personal och elever

Itslearning ger personal och elever tillgång till tjänster som är federerade via Skolfederationen, exempelvis G-suite, AV-media, Inläsningstjänst, NE och digitala prov. På respektive skola kan det finnas fler tjänster som är federerade.

Itslearning för vårdnadshavare

Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation och förutom att kunna läsa information från förskolan och skolan kan vårdnadshavare även få tillgång till sitt barns resultat och elevdokumentation.

 • Ett modernt och användarvänligt gränssnitt.
 • Molnintegrationer.
 • Ett planeringsverktyg som är enkelt att använda.
 • Inblick i varje elevs arbete och framsteg.
 • Tillgång till en lärplattform var som helst, när som helst, oavsett enhet.
 • Elevinloggning till en mängd digitala tjänster.

 • Elever och personal loggar in med Skolfederation.
 • Vårdnadshavare loggar in med BankID.

Utöver Itslearning på webben finns även Itslearning app för iOS- eller Androidtelefoner, ett smidigt komplement för den som vill ha extra koll på vad som händer i skolan. Push-notiser i appen gör att du inte missar viktig information!

Skolfederationen och Eduroam

I Ängelholm vill vi göra det så enkelt som möjligt för våra användare att få tillgång till olika resurser. Vi är anslutna till Skolfederationen och alla elever och all personal som loggar in via denna inloggning får tillgång till olika tjänster/resurser utan att behöva logga in på olika ställen.

Elever och personal inom utbildningsområdet har också tillgång till det världsomspännande nätet Eduroam. Med tillgång till Eduroam når användarna olika säkra trådlösa nät runt om i världen. Dessa nät finns i universitets- och högskolemiljöer men är ofta också tillgängliga på flygplatser och tågstationer.

Digitala verktyg

Hos oss är digital utveckling viktigt. Alla barn i förskolan har tillgång till lärplattor och andra digitala resurser för att göra det möjligt att uppfylla läroplanens krav. Även elever i förskoleklass och på fritidshem har tillgång till digitala verktyg och från årskurs 1 och uppåt har alla elever var sitt digitalt verktyg.

Först Chromebook och sedan dator

I de tidigare åren har eleverna en Chromebook. Äldre elever får en dator som de i årskurs 9 och sista året på gymnasiet kan få köpa ut. Genom sin inloggning har alla elever tillgång till olika alternativa verktyg som kan hjälpa dem, exempelvis talsyntes och rättstavningskontroll.

Tillbakablick på den digitala utvecklingen

Satsningen på digitala verktyg tog sin start 2012 och här nedan finner ni ett par filmer, dels från introduktionen och sedan en film fem år senare.

G-suite for Education

G-suite (tidigare GAFE) är en tjänst från Google som tillhandahålls gratis för skolor och universitet. Motsvarande tjänst finns för företag mot betalning.

Ängelholms kommunala skolor har avtal att kunna använda olika delar av tjänsten, bland annat Drive (lagring), delade dokument och e-post för elever (G-mail). Tjänsten används för att lagra dokument och kunna dela dem mellan flera personer, vilket underlättar arbetet med formativ bedömning av elevernas texter och arbeten.

Det finns flera avgörande skillnader mellan privata Google-konton och G-suite for Education och du finner de mest betydande skillnaderna listade här nedan.

 • Avtalsvillkoren för privata google-konton bestäms helt av Google medan G-suite styrs av ett strikt reglerat avtal som baseras på internationell och nationell lagstiftning.
 • Privata Google-konton genomsöks efter mönster och nyckelord som kan användas för riktad reklam. I G-suite ägs all data av kunden (i det här fallet Ängelholms kommun) och får inte genomsökas eller användas till någonting av Google.
 • Gällande privata Google-konton måste du själv radera data om du vill avsluta tjänsten och inget garanterar att data verkligen raderas. Avtalen för G-suite reglerar i detalj hur användaruppgifter och data ska hanteras av Googles underleverantörer och vid avtalets upphörande.
 • Dataskyddslagen GDPR regleras i avtal mellan personuppgiftsansvarig skolhuvudman (det vill säga Välfärdsnämnden) och Google.

Länkar

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-07