Avfall och återvinning

Det är viktigt att hantera avfall på rätt sätt och du kan själv bidra genom att sortera ditt avfall. Här hittar du information om avfallshantering och återvinning i Ängelholms kommun.