Tyck till om ny avfallsplan och renhållningsordning 2025-2032

Just nu arbetar Ängelholms kommun, tillsammans med NSR och andra kommuner, med att ta fram en ny avfallsplan och renhållningsordning för åtta år framåt. Avfallshantering är något som berör alla , och därför har du nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

För att minska vår skada på miljön och vår hälsa måste vi förebygga uppkomsten av avfall och ta hand om det på rätt sätt. Hur vi ska hantera avfall regleras i Miljöbalken. Eftersom den aktuella planen bara gäller till och med december 2024, är det en ny plan på gång som ska bröja gälla 2025.

Du har möjlighet att tycka till om planen

En avfallsplan berör alla i samhället och du som invånare eller företagare har också rätt att tycka till om planen.

Nu har du chansen att vara med och påverka utfallet av den nya renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan. Vad tycker du att kommunen ska arbeta med de kommande åren för att tillsammans med dig skapa ett resurssmart samhälle?

Vad är en avfallsplan?

Alla kommuner måste ha en renhållningsordning med tillhörande avfallsplan. I renhållningsordningen finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen inom kommunen. I avfallsplanen finns en beskrivning av nuläget och vilka mål man har och vilka åtgärder man vill genomföra under nästkommande år. Avfallsplanen berör invånare, företag och hela kommunens organisation.

Så gör du din röst hörd!

Läs dokumentet med den nya planen. Du hittar den på NSR:s webbplats via länken nedan.

Om du har tankar eller synpunkter som du vill dela med dig av kan du skicka dem i antingen ett mejl eller ett brev. Skicka ett mejl till adressen nedan, eller skicka dina synpunkter per vanlig post till:

NSR AB
259 81 Helsingborg

  • Märk brevet eller mejlet med "Synpunkter avfallsplan". Senast den 31 maj behöver vi ha fått dina synpunkter.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-05