Detta gäller för solceller

Digitala tjänster för denna sida

Om du vill montera solceller eller solpaneler så behöver ta först ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

Om du behöver bygglov eller startbesked för att montera solceller eller solpaneler behöver du lämna in följande handlingar.

Använd e-tjänsten högst upp på sidan för att skicka in din bygglovsansökan.

Om du vill montera solceller och solpaneler

Solceller och solpaneler behöver du inte ha bygglov för om de monteras utanpå byggnadens fasad eller tak, följer byggnadens form och överensstämmer med gällande detaljplan. Du behöver inte heller bygglov för fristående solceller/solpaneler på marken.

Däremot behöver du ha bygglov om:

  • solcellerna eller solpanelerna är en integrerad del av byggnadens fasad- eller takmaterial,
  • byggnaden eller bebyggelsemiljön är kulturhistoriskt värdefull. Tänk på att det gäller även utanför detaljplanelagt område.

Ibland framgår det av detaljplanen att ett hus eller ett område är kulturhistoriskt värdefullt, i andra fall kan det synas i kommunens bevaringsprogram, inventeringar eller framgår av tidigare bedömningar. Tänk på att det inte bara gäller ett specifikt hus. Kulturskydd kan också omfatta själva tomten och/eller omgivningarna. Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall är du välkommen att höra av dig till oss.

Även om en solcellspanel inte kräver bygglov kan du behöva anmäla bygget till oss. Till exempel om anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller om den väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. Vi bedömer detta från fall till fall. Kontakta oss innan du installerar.

Situationsplan

En enkel situationsplan som visar din fastighet. Markera var solcellerna/solpanelerna ska placeras.

Fasadritning i skala 1:100

På fasadritningen ska solcellernas/solpanelernas placering ritas in och måttsättas.

Sektionsritning i skala 1:100

På sektionsritningen ska solcellerna/solpanelerna ritas in för att visa hur anläggningen ska monteras, exempelvis om de följer takets lutning eller är uppvinklade.

Produktbeskrivning

Produktbeskrivning eller produktblad på anläggningen.

Fler handlingar kan behövas

Kommunens bygglovshandläggare kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Sidinformation

Publicerad:
2024-01-31