Avgifter för kartor och mättjänster

Här hittar du aktuella prisuppgifter för kartor och mättjänster i Ängelholm.

Aktuell taxa för kart- och mättjänster

Taxan gäller från den 1 januari 2024.

Båstad kommun

För uppdrag i Båstad kommun gäller timtaxa för alla mätuppdrag och 25 procents moms tillkommer. Timtaxan för 2024 är 1 031 kronor.

Avgifter för nybyggnadskarta, Ängelholm

Avgifter för nybyggnadskarta

Storlek på fastigheten

Nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Utdrag ur kartdatabasen*

Enbostadshus/enstaka byggnad
Oavsett tomtyta

10 743 kronor

3 366 kronor

859 kronor

2 000-4 999 m2

17 906 kronor

5 730 kronor

859 kronor

5 000-9 999 m2

25 068 kronor

7 520 kronor

859 kronor

10 000-15 000 m2

32 231 kronor

9 311 kronor

859 kronor

Tomtyta större än 15 000 m2

Skälig bedömning av nedlagd tid

Skälig bedömning av nedlagd tid


*Vid utdrag ur kartdatabasen tillkommer moms på 6 procent

Utstakning, Ängelholm

För samtliga tjänster tillkommer 25 procents moms. Grovutstakning kostar alltid hälften av priset för utstakning.

Utstakning, kostnad i förhållande till storlek på objekt

Storlek på objekt

Pris

1-199 m2

7 735 kronor

200-499 m2

9 024 kronor

500-999 m2

10 314 kronor

1 000-1 999 m2

12 462 kronor

2 000-2 999 m2

14 611 kronor

3 000-3 999 m2

16 760 kronor

Tillägg per linje över 10

429 kronor

Nybyggnad av garage, uthus, uterum eller liknande, till en- och tvåbostadshus.

Gäller för nybyggnad av garage, uthus, uterum eller liknande, till en- och tvåbostadshus.

Pris

1-199 m2

3 008 kronor

Tillägg per linje över 10

214 kronor

Tillbyggnad, nybyggnad

Tillbyggnad, nybyggnad (10 linjer)

Pris

1-199 m2

2 148 kronor

200-1 000 m2

4 297 kronor

Tillägg per linje över 10

214 kronor

Övrig utstakning

Övrig utstakning

Pris

Plank eller mur

Tidsersättning

Transformatorstation

3 008 kronor

Lägeskontroll, Ängelholm

För samtliga tjänster tillkommer 25 procents moms.

Lägeskontroll, avgift i förhållande till objektets storlek

Huvudbyggnad

Pris

1-199 m2

3 223 kronor

200-499 m2

3 867 kronor

500-999 m2

4 727 kronor

1 000-1 999 m2

5 586 kronor

2 000-2 999 m2

6 446 kronor

3 000-5 000 m2

7 305 kronor

Komplementbyggnad, garage eller uthus till en- eller tvåbostadshus

Komplementbyggnad, garage eller uthus till en- eller tvåbostadshus

Pris

1-199 m2

1 719 kronor

Tillbyggnader

Tillbyggnader

Pris

1-199 m2

1 719 kronor

200-1 000 m2

3 438 kronor

Undantag:

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-04