Detaljplaner och översiktsplaner

Genom detaljplaner och översiktsplan planerar vi för hur Ängelholm ska se ut i framtiden. Vi vill skapa ett hållbart samhälle och ge förutsättningar för utveckling och bevarande.