Egenkontroll för fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett ansvar att planera och kontrollera din fastighet. Att ha bra rutiner för skötsel och underhåll av fastigheten kallas egenkontroll.

Att följa upp och kontrollera

Du behöver göra regelbundna kontroller och att ha tydliga rutiner för att förebygga risker i din fastighet. Att ha bestämda rutiner för situationer som till exempel en vattenskada kan också vara bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Att veta hur du ska agera i en specifik situation gör att du kan begränsa både problemet och oväntade kostnader.

Stöd i ditt arbete med egenkontrollen

Det finns många områden som du bör ha kontroll över, men det kan ariera en del mellan olika fastigheter. Här är en lista på några områden som är bra att se över regelbundet.

 • Ventilation
 • Fukt och mögel
 • Legionella och vattentemperatur
 • Buller
 • Radon
 • Inomhustemperatur och drag
 • Avfall
 • Skadedjur
 • Energianvändning
 • Kemikalier
 • Cistern
 • PCB och asbest

Kom igång med din egenkontroll

De här punkterna kan du ha som stöd när du utformar din egenkontroll:

 1. Gör en bedömning där du ser över riskerna som kan uppstå om något inte fungerar som det ska i fastigheten.
 2. Se över vilka lagkrav gäller för fastigheten.
 3. Se över vem som är ansvarig för vad. Till exempel vem har ansvaret för att ventilationen fungerar, eller att lagar och riktvärden följs.
 4. Utför de kontroller som du har kommit fram till är nödvändiga.
 5. Samla viktig information skriftligt.
 6. Se till att hålla egenkontrollen aktuell.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-24