Bygglov - så funkar det

Vad får man göra på en tomt och vad behöver man ta hänsyn till om man ska göra en utbyggnad? Det är vanliga frågor, som i sin tur kan ge många följdfrågor du som sökande behöver ta ställning till innan du söker bygglov.

Bygglov för dig som äger en villa eller ett småhus

Kanske vill du bygga om garaget, sätta upp solpaneler på taket eller bygga ett växthus på tomten. Du som äger en villa eller annan fastighet kommer sannolikt någon gång att komma i kontakt med kommunens bygglovsenhet.

Bidrag för bostadsanpassning

Har du en varaktig funktionsvariation, som gör att du behöver anpassa din bostad för att kunna klara dig själv hemma, kan du söka bostadsanpassningsbidrag från Ängelholms kommun. Det gäller oavsett om du hyr eller äger din bostad.

Några exempel på vad du kan få hjälp med genom bidraget

  • Anpassa trösklar
  • Bygga ramper
  • Anpassa duschplats
  • Montera automatiska dörröppnare
  • Installera spisvakt

Solceller och solpaneler - ta reda på om du behöver bygglov

Om du ska montera solceller eller solfångare på din byggnad behöver du ofta bygglov om du bor innanför planlagt område. Utanför planlagt område behöver du inte bygglov för att montera solceller på ditt hus. Tänk på att följa varsamhetskravet oavsett bygglov eller inte. Varsamhetskravet innebär att du behöver ta hänsyn till byggandens karaktär, historia och andra positiva värden som bör bevaras.

Du kan behöva göra en anmälan om byggnadens bärande konstruktion ändras.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-12