En hälsosam inomhusmiljö

Visste du att du tillbringar upp till 90 procent av din tid inomhus? En bra inomhusmiljö och luftkvalitet i din bostad är viktig för din hälsa och välmående.

Ren luft inomhus

Ditt ventilationssystem hemma har två huvudsakliga uppgifter: Dels att föra in ren luft, dels att transportera ut fukt och eventuella föroreningar.

Vilken typ av ventilationssystem som finns i våra bostäder varierar, men om du har luftventiler i väggar eller fönster är det viktigt att du håller dem öppna - även om det kan kännas dragigt.

Tre tips för att hålla rent i ventilationskanalerna

  • Rengör ventiler utvändigt, damma eller torka av dem.
  • Torka eller damma av en bit in i ventilationskanalen.
  • Är du villaägare och har en mekanisk ventilationslösning är det bra att regelbundet kontrollera ventilationen och rensa i kanalerna. Sök på nätet för mer information och vilka aktörer du kan anlita.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Långvarig exponering för radon kan öka risken för lungcancer. Därför är det viktigt att mäta radonhalten i bostäder. Du som äger din bostad behöver själv ansvara för att mäta radonhalten. Det gör du enklast genom att anlita ett ackrediterat laboratorium för att beställa radondosor.

Elda i kamin eller öppen spis

Öppen spis eller kamin hemma är både mysigt och ger värme. Men att elda med ved innebär också utsläpp och luftföroreningar. Här är några saker du kan tänka på innan du tänder brasan:

  • Elda bara med torr ved som legat utomhus under tak i minst ett halvår.
  • Se till att du snabbt får fyr på brasan.
  • Håll spjällen öppna, pyrelda inte.
  • Ta hänsyn till hur det blåser så att röken inte stör grannar.
  • Elda aldrig med målat, behandlat eller impregnerat virke. Det kan innehålla skadliga ämnen som frigörs vid förbränning
  • Tänk på att inte elda kartong eller annat avfall

Och kom ihåg: Braskaminer, öppna spisar och liknande ska bara användas för trivseleldning och inte för basuppvärmning. 

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-12