Vår gemensamma miljö

I Ängelholm är det kommunen som sköter om de platser som är till för allmänheten, till exempel gator, torg, stränder och grönområden. Samtidigt kan du som fastighetsägare göra mycket på och kring din tomt för att bidra till en bra gemensam utomhusmiljö.

Vår gemensamma miljö är dels vår natur, grönområden och stränder. Men det är också stadsmiljön med alla gator, torg och gång- eller cykelstråk. Som boende i kommunen kan du göra mycket för att bidra till en bra gemensam miljö.

Tillsammans sköter vi kommunens gator, gång- och cykelbanor

Att kunna ta sig fram på gator och vägar är en viktig del i ett fungerande samhälle. Drift, underhåll och skötsel av gator och vägar kallas också för väghållaransvar.

Generell uppdelning av väghållaransvar

Kommunen ansvarar för vägar, gator, gång- och cykelbanor i tätorterna. I ytterområdena är de större vägarna statliga och här är det Trafikverket som är ansvarig. Mindre vägar är ofta enskilda vägar och sköts av vägsamfälligheter eller enskilda fastighetsägare.

På kartan ser du vem som är väghållare, ansvarig, för gator och vägar i Ängelholms kommun.