Livsmedelskontroll

Som kund ska du känna dig trygg med att äta på restaurang och när du handlar i matbutiken. Därför kontrollerar kommunen regelbundet alla livsmedelsverksamheter i Ängelholm.

Kommunens livsmedelskontroller omfattar alla verksamheter som hanterar livsmedel. Det är allt från butiker, restauranger och caféer till skolkök, vårdboende och mindre livsmedelsindustrier.

Syftet med kontrollerna är att se till att all mat som säljs och serveras är säker att äta och att du inte blir lurad, utan får det du betalat för. Ansvaret för att detta uppfylls ligger på livsmedelsföretagaren. Kommunens livsmedelskontroll blir som en extra kvalitetskontroll av att detta sköts på ett bra sätt.

Hur går kontrollen till?

Vid en livsmedelskontroll tittar vi bland annat på rengöring, hantering av råvaror, temperaturer och att lokaler och utrustning är i gott skick. Vi kontrollerar också att information om livsmedel är korrekt, så att du som kund ska kunna göra trygga och medvetna val när du köper mat.

Kontrollerna görs oftast oanmälda, vilket innebär att verksamheten inte vet när vi kommer att besöka dem. En verksamhet som sköter sig får färre besök medan de verksamheter som missköter sig får fler besök. På så sätt lägger vi mest tid på de verksamheter där det verkligen behövs.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-25