Taxor och avgifter för tjänster som rör miljö och livsmedel

Ärenden som innebär tillsyn eller prövning medför också en kostnad för den sökande. Avgiften ska täcka den arbetstid som krävs för handläggning i ärendet. Här hittar du samtliga taxor inom miljö och livsmedel.

Avgiften baseras på en timtaxa och varierar beroende på ärende och omfattning. Taxan räknas om för varje kalenderår och beslutas i Kommunfullmäktige.